PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Klasyfikacja Obiektów Budowlanych PKOB księgowość ŁódźPolska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas.

Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC.

PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

(więcej…)

Czytaj dalej PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

PKOB – Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy

PKOB klasyfikacja obiektów budowlanych biuro rachunkowe ŁódźPKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych.

Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

(więcej…)

Czytaj dalej PKOB – Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy

PKOB – Budynki niemieszkalne

PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych Symbol PKOB Wyszczególnienie Powiąz. KOB Sekcja Dział Grupa Klasa     1       BUDYNKI     12     BUDYNKI NIEMIESZKALNE  …

Czytaj dalej PKOB – Budynki niemieszkalne