Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe – aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe. Inaczej mówiąc są to aktywa, których czas zużycia lub sprzedaży liczony jest od dnia bilansowego do 12 miesięcy (nie dłużej niż 1 rok). W przeciągu tego czasu następuje ich stałe zużycie.

(więcej…)

Czytaj dalej Aktywa obrotowe

Aktywa

Środki gospodarcze, aktywa – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
(więcej…)

Czytaj dalej Aktywa

Akord progresywny

Akord progresywny – polega na tym, że za następne operacje, elementy bądź wyroby płaci się więcej niż za poprzednie. Wzrost wysokości stawek może mieć charakter prosto – bądź krzywoliniowy.

(więcej…)

Czytaj dalej Akord progresywny