Archiwum wpisów na temat: ‘Unia Europejska’

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, przyjęte dzisiaj (26.10.br.) przez rząd, określają optymalny plan działań niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, przy uwzględnieniu nieznajomości dokładnej daty jej przyjęcia.

Czytaj więcej o zaakceptowaniu przez rząd planu działań wprowadzenia euro w Polsce …

Paneuropejskie formy przedsiębiorstw

Autor: Usługi księgowe łódź

Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

Czytaj więcej o paneuropejskich formach przedsiębiorstw …

Instytut Europejski w Łodzi

Autor: Usługi księgowe łódź

Instytut Europejski ul. Piotrkowska 262/264 w Łodzi

Instytut powstał 30 września 1993 i prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną, badawczą, wydawniczą. Zajmuje się informowaniem w zakresie prawnym, historycznym, politycznym, społecznym i kulturowym procesu integracji europejskiej.

Czytaj więcej o Instytucie Europejskim w Łodzi …

1992 – Traktat o Unii Europejskiej Maastricht

Autor: Usługi księgowe łódź

wersja skonsolidowana (ujednolicona) po Traktacie Nicejskim

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Czytaj więcej o Traktacie o Unii Europejskiej Maastricht 1992