Brexit: do końca 2020 r. bez zmian w relacjach handlowych z Wlk. Brytanią

Brexit: do końca 2020 r. bez zmian w relacjach handlowych z Wlk. Brytanią
Brexit: do końca 2020 bez zmian

Wielka Brytania 1 lutego 2020 r. opuści UE prawdopodobnie w sposób uporządkowany, na podstawie umowy z Unią Europejską o wystąpieniu. Przypominamy, że w tym dniu rozpocznie się okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 r., w którym Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć we wspólnym rynku i unii celnej. Oznacza to, że w okresie przejściowym zasady handlu, w tym regulacje celne, między Polską a Wielką Brytanią nie zmienią się.

Czytaj dalej Brexit: do końca 2020 r. bez zmian w relacjach handlowych z Wlk. Brytanią

Rząd zaakceptował plan działań wprowadzenia euro w Polsce

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, przyjęte dzisiaj (26.10.br.) przez rząd, określają optymalny plan działań niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, przy uwzględnieniu nieznajomości dokładnej daty jej przyjęcia.

(więcej…)

Czytaj dalej Rząd zaakceptował plan działań wprowadzenia euro w Polsce

Paneuropejskie formy przedsiębiorstw

Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

(więcej…)

Czytaj dalej Paneuropejskie formy przedsiębiorstw

Instytut Europejski w Łodzi

Instytut Europejski ul. Piotrkowska 262/264 w Łodzi

Instytut powstał 30 września 1993 i prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną, badawczą, wydawniczą. Zajmuje się informowaniem w zakresie prawnym, historycznym, politycznym, społecznym i kulturowym procesu integracji europejskiej.

(więcej…)

Czytaj dalej Instytut Europejski w Łodzi

1992 – Traktat o Unii Europejskiej Maastricht

wersja skonsolidowana (ujednolicona) po Traktacie Nicejskim

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

(więcej…)

Czytaj dalej 1992 – Traktat o Unii Europejskiej Maastricht