Archiwum wpisów na temat: ‘Płace Kadry’

Płaca minimalna w Europie

Autor: Usługi księgowe łódź

Miesięczna płaca minimalna w euro przed odliczeniem podatku dochodowego i składek na opiekę społeczną. Niedostosowana do poziomu inflacji, aby porównać z innymi europejskimi krajami wybierz „Eksploruj dane” na wykresie.

Koszty uzyskania przychodów 2010  2011   2012   2013   2014 2015

Koszty jeden zakład
Miesięcznie
111 zł 25 gr
Rocznie
1335 zł
Koszty kilka zakładów
Nie może przekroczyć rocznie
2002 zł 05 gr
Dojeżdżający jeden zakład Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1668 zł 72 gr
Dojeżdżający kilka zakładów
Nie może przekroczyć rocznie
2502 zł 56 gr
Kwota zmniejszająca podatek
Miesięcznie
46 zł 33 gr
Rocznie
556 zł 02 gr

Koszty uzyskania przychodów 2009

Autor: Usługi księgowe łódź

Koszty uzyskania przychodów 2009

Koszty jeden zakład
Miesięcznie
111 zł 25 gr
Rocznie
1335 zł
Koszty kilka zakładów
Nie może przekroczyć rocznie
2002 zł 05 gr
Dojeżdżający jeden zakład Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1668 zł 72 gr
Dojeżdżający kilka zakładów
Nie może przekroczyć rocznie
2502 zł 56 gr
Kwota zmniejszająca podatek
Miesięcznie
46 zł 33 gr
Rocznie
556 zł 02 gr

Minimalne wynagrodzenie ustawowe w Polsce

Autor: Usługi księgowe łódź

Płaca minimalna – najniższa z możliwych płac, najczęściej ustalana na drodze prawnej przez dane państwo. Celem odgórnego ustalenia nieprzekraczalnego minimum płacowego jest wykluczenie szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów przez zaniżanie płac. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

Od 1 stycznia 2014r.
1680
 
Od 1 stycznia 2013r.
1600
 
Od 1 stycznia 2012r.
1500
 
 Od 1 stycznia 2011r.
1386
Dz.U.10.194.1288 
 Od 1 stycznia 2010r.
1317
MP nr 48, poz. 709 
 Od 1 stycznia 2009r. 1276 MP nr 55, poz. 499 
 Od 1 stycznia 2008r. 1126 Dz.U.07.171.1209
 Od 1 stycznia 2007r. 936 Dz.U.06.171.1227
 Od 1 stycznia 2006r.
899,10
Dz.U.05.177.1469
 Od 1 stycznia 2005r.
849
Dz.U.04.201.2062
 Od 1 stycznia 2004r.
824
Dz.U.03.167.1623
 Od 1 stycznia 2003r.
800
Dz.U.02.200.1679

Koszty uzyskania przychodów 2008

Autor: Usługi księgowe łódź

Koszty uzyskania przychodów 2008

Koszty jeden zakład
Miesięcznie
111 zł 25 gr
Rocznie
1335 zł
Koszty kilka zakładów
Nie może przekroczyć rocznie
2002 zł 05 gr
Dojeżdżający jeden zakład Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1668 zł 72 gr
Dojeżdżający kilka zakładów
Nie może przekroczyć rocznie
2502 zł 56 gr
Kwota zmniejszająca podatek
Miesięcznie
48 zł 90 gr
Rocznie
586 zł 85 gr