PKD – Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Polska Klasyfikacja Działalności księgowy ŁódźPKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

(więcej…)

Czytaj dalej PKD – Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

KŚT – Grupa 0 – Grunty

KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 0 - Grunty Symbol KŚT Wyszczególnienie Powiąza-nie z grupa podgrupa rodzaj   KRŚT-91 0     GRUNTY     01   Użytki rolne  …

Czytaj dalej KŚT – Grupa 0 – Grunty

KŚT – Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Symbol KŚT Wyszczególnienie Powiązanie z PKOB Powiązanie…

Czytaj dalej KŚT – Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego