KŚT – Grupa 6 – Urządzenia techniczne CZ.1

 KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 6 - Urządzenia techniczne Symbol KŚT Wyszczególnienie Powiązania z: grupa podgrupa rodzaj PKWiU KRŚT-91 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 60 Zbiorniki naziemne Podgrupa obejmuje zbiorniki naziemne…

Czytaj dalej KŚT – Grupa 6 – Urządzenia techniczne CZ.1

KŚT – Grupa 7 – Środki transportu

KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 7 - Środki transportu Symbol KŚT Wyszczególnienie Powiązania z: grupa podgrupa rodzaj   PKWiU KRŚT-91 7     ŚRODKI TRANSPORTU       70…

Czytaj dalej KŚT – Grupa 7 – Środki transportu

KŚT – Grupa 9 – Inwentarz żywy

 KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 9 - Inwentarz żywy Symbol KŚT Wyszczególnienie Powiązania z: grupa podgrupa rodzaj   PKWiU KRŚT-91 9     INWENTARZ ŻYWY       90…

Czytaj dalej KŚT – Grupa 9 – Inwentarz żywy

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

PKD – została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie EKD.

(więcej…)

Czytaj dalej PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004