Kontakt z biurem rachunkowym

Konsultacja i kontakt jest kluczem do sukcesu. Zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe mogą załatwiać wiele spraw nie tylko pisemnie czy ustnie do protokołu, ale także drogą elektroniczną.

Co oferujemy :

Lokalizacje :

GŁÓWNE BIURO :

94-250 Łódź
Siewna 15
(dawna Vera)
V piętro
pokój 512

LOKALNE BIURO :

95-050 Konstantynów
Kopernika 40/42
(spotkania umawiane)

TELEFON :

Biuro rachunkowe w internecie

Elektroniczne kanały kontaktu.

Wiadomość SMS :

Poczta elektroniczna :

Strona www :