PKOB – Schemat klasyfikacji z objaśnieniami – budynki mieszkalne

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie Powiąz. KOB
Sekcja Dział Grupa Klasa    
1       BUDYNKI  
  11     BUDYNKI MIESZKALNE  
    111   Budynki mieszkalne jednorodzinne  
      1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne 115
116
117
118
        Klasa obejmuje:  
        – Samodzielne budynki takie jak: pawilony,
 wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki,
 domy mieszkalne w gospodarstwach
 rolnych, rezydencje wiejskie, domy
 letnie itp.
 
        – Domy bliźniacze lub szeregowe, w których
 każde mieszkanie ma swoje własne wejście
 z poziomu gruntu.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków gospodarstw rolnych (1271)  
        – Budynków o dwóch mieszkaniach (1121)  
        – Budynków o trzech i więcej mieszkaniach
 (1122)
 
    112   Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe  
      1121 Budynki o dwóch mieszkaniach 111x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki samodzielne, domy bliźniacze lub
 szeregowe o dwóch mieszkaniach.
 
      1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach 111x
112
113
114
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki mieszkalne pozostałe, takie jak:
 budynki mieszkalne, o trzech i więcej
 mieszkaniach.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków zbiorowego zamieszkania (1130)  
        – Hoteli (1211)  
        – Schronisk młodzieżowych, domków
 kempingowych, domów wypoczynkowych (1212)
 
    113   Budynki zbiorowego zamieszkania  
      1130 Budynki zbiorowego zamieszkania 119
122
123
124
125
126
128
129
138
155x
157
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym
 domy mieszkalne dla ludzi starszych,
 studentów, dzieci i innych grup
 społecznych, np. domy opieki społecznej,
 hotele robotnicze, internaty i bursy
 szkolne, domy studenckie, domy dziecka,
 domy dla bezdomnych itp.
 
        – Budynki mieszkalne na terenie koszar;  
        – Budynki rezydencji prezydenckich i
 biskupich
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Szpitali, klinik i budynków instytucji z
 opieką medyczną (lekarską lub
 pielęgniarską) (1264)
 
        – Zabudowań koszarowych (1274)