KŚT – Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania CZ.1

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
4
   
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
   
 
41
 
Obrabiarki do metali
Obiektem w podgrupie 41 jest poszczególna obrabiarka wraz z silnikiem, wyposażeniem normalnym i specjalnym oraz fundamentem (jeżeli fundament występuje).
W skład wyposażenia specjalnego może również wchodzić stałe wyposażenie dodatkowe, jak np. urządzenia i aparatura programująco-sterująca i automatycznie kontrolująca proces pracy.
   
   
410
Tokarki
29.42.21x
400, 410
   
411
Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki
29.42.22x
401, 411
   
412
Frezarki
29.42.22x
402, 412
   
413
Przecinarki i nakiełczarki
29.42.3x
403, 413
   
414
Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki
29.42.3x
404, 414
   
415
Szlifierki
29.42.3x
405, 415
   
416
Obrabiarki do uzwojeń i uzębień
29.42.3x
416
   
417
Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane
29.42.1x
29.42.2x
29.42.3x
417
 
42
 
Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych
Obiektem jest poszczególna maszyna wraz z wbudowanym lub zespolonym napędem indywidualnym i jej osprzętem oraz fundamentem i wyposażeniem.
Granicę obiektu stanowi pierwszy od strony obiektu zawór odcinający dla przewodów hydraulicznych, parowych lub powietrznych.
   
   
420
Młoty i kuźniarki
29.42.34x
420
   
421
Prasy do metali i tworzyw sztucznych
Rodzaj nie obejmuje pras odlewniczych (maszyny formierskie), ujętych w rodzaju 516 – „Maszyny i urządzenia odlewnicze”.
29.42.34x
29.56.23x
421
   
422
Maszyny do gięcia i prostowania
Rodzaj nie obejmuje maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, które ujęte są w rodz. 532 – „Maszyny do wyrobów metalowych”.
29.42.32x
29.42.33x
29.56.23x
422
   
423
Nitownice
Rodzaj nie obejmuje nitownic specjalnych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, optycznym i mechaniki precyzyjnej – traktowanych jako sprzęt lub wyposażenie techniczne.
29.42.3x
423
   
424
Nożyce do metali i tworzyw sztucznych
Rodzaj nie obejmuje zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, tj. posiadających nożyce, które należy zaliczać do grupy 5 -„Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty”.
29.42.3x
29.56.23x
424
   
425
Ciągarki
Rodzaj nie obejmuje urządzeń do produkcji prętów, rur i drutu pracujących na zasadzie walcowania, a w tym rozwalcarek służących do zdejmowania rur z trzpienia objętych rodzajem 514 – „Maszyny i urządzenia hutnicze”.
29.42.3x
425
   
426
Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu sprężyn i lin
29.42.3x
426
   
429
Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych
29.41x
29.42x
29.43x
29.56.23x
429
 
43
 
Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania
Podgrupa 43 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania użytkowane co najmniej w kilku przemysłach rolnych lub spożywczych, a nie występujące w zasadzie w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego.
Obiektem jest maszyna, urządzenie lub aparat wraz z indywidualnym napędem (silnik elektryczny i przekładnia) i fundamentem.
W przypadku istnienia połączeń maszyny (urządzenia, aparatu) z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – granice obiektu stanowią króćce i zawory najbliższego obiektu.
Nie zalicza się do podgrupy 43 maszyn, urządzeń i aparatów specjalnych branżowych występujących jedynie w określonym przemyśle rolnym lub spożywczym. Obiekty te zostały ujęte w podgrupach 56 i 57.

 

   
   
430
Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych
29.53.1x
430
   
431
Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne
Rodzaj 431 obejmuje filtry, prasy (błotniarki), filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną i cedzidła mechaniczne oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne.
W ramach rodzaju 431 zaklasyfikowano do zbiorów:
  • 431-0 filtry (prasy) błotniarki,
  • 431-4 cedzidła mechaniczne
29.24.12x
431
   
432
Maszyny, urządzenia i aparaty do pasteryzacji
29.24.40x
432
   
433
Maszyny, urządzenia i aparaty do dozowania i napełniania butelek, słoi, puszek, tub itp.
29.24.21x
29.24.22x
433
   
434
Maszyny, urządzenia i aparaty do zamykania, korkowania, etykietowania itp.
W ramach rodzaju 434 zaklasyfikowano do zbiorów:
  • 434-01 maszyny do zamykania słoi,
  • 434-02 do zamykania puszek i butelek
29.24.21x
434
   
435
Maszyny, urządzenia i aparaty do pakowania w kartony i torby oraz wytwarzające opakowania
29.24.21x
435
   
436
Maszyny, urządzenia i aparaty do mycia i czyszczenia opakowań
29.24.21x
436
   
439
Inne maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania
29.53.1x
439