KŚT – Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
3
   
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

   
 
31
 
Kotły grzejne i parowe
   
   
310
Kotły grzejne wodne
28.22.12x
300
302
   
311
Kotły grzejne parowe
28.22.12x
301
303
   
312
Kotły dautermowe
28.30.1x
304
   
313
Kotły parowe
28.30.1x
31
   
314
Inne kotły grzejne i parowe
28.22.12x
28.30.1x
 
32
 
Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone
   
   
320
Turbiny parowe
29.11.21x
320
   
321
Turbiny wodne
29.11.22x
321
   
322
Maszyny parowe tłokowe
29.11.21x
322
   
323
Silniki spalinowe na paliwo lekkie
Rodzaj 323 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne, na paliwo lekkie, dwu- i czterosuwowe z zapłonem iskrowym.
Granicę obiektu stanowi silnik wraz z przynależnym wyposażeniem, a w przypadku instalacji i urządzeń wspólnych dla kilku silników, kołnierze lub zaciski przewodów przytwierdzone do obudowy silnika.
29.11.11x
29.11.12x
323
   
324
Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
Rodzaj 324 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne na paliwo ciężkie (olej napędowy), dwu- i czterosuwowe z zapłonem żarowym lub z zapłonem samoczynnym.
Granice jak w rodzaju 323 – „Silniki spalinowe na paliwo lekkie?.
29.11.11x
29.11.13
324
   
325
Silniki spalinowe na paliwo gazowe
Rodzaj 325 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne dwu- i czterosuwowe na gaz wielkopiecowy, generatorowy, świetlny, koksowniczy lub ziemny.
Granica obiektu jak w rodzaju 323 – „Silniki spalinowe na paliwo lekkie”.
29.11.12x
325
   
326
Silniki powietrzne
Rodzaj 326 obejmuje silniki wiatrowe pierwotnie nie zespolone, tzn. urządzenia służące do przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną, wykorzystywaną do napędu różnego rodzaju maszyn i urządzeń..
Granicę obiektu stanowi poszczególny silnik wraz z przynależnymi elementami wyposażenia.
Nie należy zaliczać do rodzaju 326 silników wiatrowych sprzężonych na stałe z prądnicami elektrycznymi, czyli tzw. zespołów wiatrowo-elektrycznych, ujętych w rodzaju 346 – „Zespoły wiatrowo-elektryczne”.
29.12.1x
326
   
327
Koła wodne
29.11.22x
327
   
328
Silniki napędzane powietrzem sprężonym
29.12.12x
328
 
33
 
Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone
   
   
330
Silniki prądu stałego
31.10.10x
330
   
331
Prądnice prądu stałego
31.10.10x
331
   
332
Silniki asynchroniczne 50 okr./sek klatkowe
31.10.10x
31.10.2x
332
   
333
Silniki asynchroniczne 50 okr./sek pierścieniowe
31.10.2x
333
   
334
Silniki synchroniczne 50 okr./sek
31.10.2x
334
   
335
Prądnice synchroniczne 50 okr./sek
31.10.26x
335
   
336
Silniki prądu zmiennego na inne okresy
31.10.2x
336
   
337
Silniki komutatorowe prądu zmiennego
31.10.2x
337
   
338
Kompensatory wirujące
31.10x
338
   
339
Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz maszyny elektryczne niewirujące (silniki liniowe)
31.10x
339
 
34
 
Turbozespoły i zespoły (agregaty) elektroenergety-czne wytwórcze i przetwórcze oraz reaktory jądrowe
   
   
340
Turbozespoły parowe
31.10.32x
340
   
341
Turbozespoły wodne
31.10.32x
341
   
342
Zespoły elektroenergetyczne na silniki parowe tłokowe
31.10.32x
342
   
343
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
Rodzaj 343 obejmuje agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego o napięciu do 1000 V i powyżej.
Obiektem jest poszczególny agregat lub zespół prądotwórczy składający się z generatora (prądnicy) i silnika spalinowego na paliwo lekkie wraz z wyposażeniem.
31.10.32x
343
   
344
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
Rodzaj 344 obejmuje agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu zmiennego o napięciu powyżej 1000 V.
Obiektem jest poszczególny agregat lub zespół prądotwórczy składający się z generatora (prądnicy) i silnika spalinowego na paliwo ciężkie wraz z wyposażeniem.
31.10.31
344
   
345
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe
31.10.32x
345
   
346
Zespoły wiatrowo-elektryczne
31.10.32x
346
   
347
Przetwornice prądu
31.10.32x
347
   
348
Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne
31.10x
348
   
349
Reaktory jądrowe
Rodzaj 349 obejmuje reaktory jądrowe: chłodzone wodą, chłodzone gazem, cieżkowodne, prędkie powielające i inne.

 

28.30.21
349