KŚT – Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty CZ.3

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 
56
 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
   
   
560
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego
29.53.16x
560
   
561
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piwowarsko-słodowniczego i napoi
Rodzaj 561 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej, urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piw, maszyny i urządzenia do rozlewu piwa, konserwacji naczyń transportowych i legalizacji beczek oraz maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi.
W rodzaju 561 zaklasyfikowano do zbioru:
561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.
Granice obiektu stanowią w przypadku połączeń maszyny z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).
29.53x
561
   
562
Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji drożdży
29.53x
562
   
563
Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wyrobów spirytusowych
29.53x
563
   
564
Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji octu
29.53x
564
   
565
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego
29.53x
565
   
566
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu owocowo-warzywnego
29.53x
566
   
567
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu młynarskiego
29.53.13x
567
   
568
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego
Rodzaj 568 obejmuje maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta, maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa, piece piekarnicze, maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego.
W ramach rodzaju 568 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 568-4 piece piekarnicze, w tym 568-40 do 568-46 piece ceramiczne, 568-47 do 568-48 piece cyklotermiczne i specjalne.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundament.
29.53x
568
 
57
 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych
   
   
570
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego
29.53x
570
   
571
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu koncentratów spożywczych
Rodzaj 571 obejmuje urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym.
Obiektem jest maszyna, urządzenie lub aparat przemysłu koncentratów spożywczych z tym, że poszczególne obiekty stanowią:
 • maszyny do przypraw w płynie – zbiór 571-3, w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane – zbiory 571-30 i 571-31,
 • autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych – zbiór 571-8.
W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.
Granice obiektu stanowią w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji – króćce i zawory położone najbliżej obiektu.
Nie należy zaliczać do rodzaju 571 maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania”, jak np.: mieszadła do proszków, prasy-filtry (błotniarki), półautomaty do dozowania i pakowania itp.
29.53x
571
   
572
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tytoniowego i zielarskiego
Nie należy zaliczać do rodzaju 572 maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle tytoniarskim i zielarskim, jak i innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania”, jak np. gniotowniki walcowo-bębnowe, młyny tarczowe itp.
29.53x
572
   
573
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego
Nie należy zaliczać do rodzaju 573: maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania”, jak np. zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic itp.
29.53x
573
   
574
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rybnego
Nie należy zaliczać do rodzaju 574 maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnym i spożywczym ogólnego zastosowania”, jak np. zamykarek puszek, etykietarek, znakownic pudełek itp.
29.53x
574
   
575
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego
29.53.16x
575
   
576
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego
29.53.11x
29.53.12x
576
   
577
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu jajczarsko-drobiarskiego
Nie należy zaliczać do rodzaju 577 maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania”, jak np.: mieszadła do wody wapiennej, pasteryzatory, znakownice do wieczek itp.
29.53x
577
   
578
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego
29.24.60
29.53x
578
   
579
Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych
Rodzaj 579 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych oraz maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych.
W ramach rodzaju 579 wydzielono zbiór:
 • 579-0 maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych, obejmujący:
 • 579-000 dystrybutory,
 • 579-003 młynki młotkowe,
 • 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne,
 • 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych.
W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą z reguły silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament.
29.53x
579
 
58
 
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
   
   
580
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
Rodzaj 580 obejmuje maszyny do robót ziemnych, tj.: kopiarki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki równiarki, zgarniarki; maszyny do robót melioracyjnych – pogłębiarki do kanałów melioracyjnych, maszyny do oczyszczania rowów samojezdne (odmularki), maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące), maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich oraz maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali, jak również inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych.
Obiektem jest poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.
Nie należy zalicza do rodzaju 580:
 • spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które następnie są wykorzystywane jako ciągniki – należy ujmować w podgrupie 74 – „Pojazdy mechaniczne”.
29.52.12x
29.52.2x
29.52.30x
580
   
581
Maszyny do robót budowlanych
Rodzaj 581 obejmuje betoniarki, mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw, wibratory-wstrząsarki, stoły wibracyjne, wibratory zanurzeniowe buławowe, wibratory powierzchniowe i przyczepne, torkretnice, zacieraczki do tynków, maszyny do robót malarskich, podłóg oraz inne maszyny do robót budowlanych.
W ramach rodzaju 581 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 581-0 maszyny do mieszania betonów i zapraw,
 • 581-1 maszyny do transportu betonów i zapraw,
 • 581-2 wibratory,
 • 581-3 maszyny i aparaty do robót wykończeniowych,
 • 581-4 wibromłoty,
 • 581-9 inne maszyny, urządzenie i aparaty do robót budowlanych.
Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz o ile występują – silnik elektryczny lub spalinowy ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych fundament.
Nie należy zaliczać do rodzaju 581:
 • przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, które ujęte są w rodzaju 347 – „Przetwornice prądu”,
 • sprężarek występujących przy torkretnicach, które ujęte są w rodzaju 444 – „Sprężarki”.
29.41.11
29.52.40x
581
   
582
Maszyny do robót drogowych
Rodzaj 582 obejmuje walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne, ubijarki, maszyny do budowy nawierzchni dróg bitych, betonowych i bitumicznych oraz inne maszyny do budowy i utrzymania dróg.
W ramach rodzaju 582 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 582-0 maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, w tym walce statyczne,
 • 582-1 maszyny i urządzenia do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych,
 • 582-2 odśnieżarki dróg, ulic i placów,
 • 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg,
 • 582-9 inne maszyny do robót drogowych.
Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy z wyjątkiem maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów ciągników, jak również w przypadku innych maszyn drogowych, jak np.: kotły do bitumitu, skrapiarki ręczne, zrywarki do nawierzchni przyczepowe itp. oraz osprzęt dodatkowy.
Nie należy zaliczać do rodzaju 582: skrapiarek mechanicznych oraz pługów do odśnieżania dróg zainstalowanych na podwoziu samochodowym, takich jak: autosmołowacze, betoniarki, pługi odśnieżne, odśnieżniki rotacyjne itp., które ujęte są w podgrupie 74 – „Pojazdy mechaniczne”.
29.52.2x
29.52.30x
29.56.25x
582
   
583
Koparki i zwałowarki używane w kopalnictwie odkrywkowym
Rodzaj 583 obejmuje koparki i zwałowarki używane w kopalnictwie odkrywkowym, koparki do torfu.
Obiektem jest poszczególna maszyna, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.
W ramach rodzaju 583 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 583-0 koparki zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, torfu i innych złóż,
 • 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego.
Nie należy zaliczać do rodzaju 583: koparek, zwałowarek i spycharek, ujętych w pozostałych rodzajach podgrupie 58 – „Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.
29.52.2x
583
   
584
Maszyny do robót torowych kolejowych
Nie należy zaliczać do rodzaju 584:
 • maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, jak np.: zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwórnice acetlenowe, koparki, spycharki, walce itp., które należy zaliczać do właściwych grup klasyfikacji,
 • wagonów towarowych i specjalnych, jak np.: mieszkalnych i technicznych oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice itp. stanowiące tabor specjalny, które ujęte są w podgrupie 70 – „Kolejowy tabor szynowy naziemny”.
29.52.30x
29.56.25x
584
 
59
 
Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej
   
   
590
Maszyny i narzędzia uprawowe
29.32.1x
590
   
591
Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania
29.32.1x
29.32.40x
591
   
592
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne
29.32.1x
29.32.20
592
   
593
Maszyny i urządzenia do ochrony roślin
29.32.1x
29.32.40x
593
   
594
Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów
29.32.3x
29.32.50
594
   
595
Maszyny i urządzenia omłotowe, suszarnie i urządzenia pomocnicze
29.32.3x
29.32.65x
29.56.22x