KŚT – Grupa 7 – Środki transportu

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 7 – Środki transportu

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
7
   
ŚRODKI TRANSPORTU
   
 
70
 
Kolejowy tabor szynowy naziemny
   
   
700
Kolejowy tabor szynowy naziemny
Rodzaj 700 obejmuje kolejowy tabor przystosowany do ruchu po drogach kolejowych naziemnych (w tym tabor naziemny kolei liniowych górskich).
Obiektem kolejowego taboru szynowego naziemnego jest poszczególna lokomotywa, wagon, tender lub drezyna:
1) lokomotywy:
a) lokomotywy elektryczne;
b) lokomotywy spalinowe;
c) lokomotywy parowe;
2) tendry parowozowe;
3) wagony motorowe:
a) wagony motorowe,
b) wagony doczepne do wagonów motorowych;
4) jednostki ruchome elektryczne:
a) jednostki ruchome elektryczne – wagony silnikowe,
b) jednostki ruchome elektryczne – wagony rozrządcze,
c) jednostki ruchome elektryczne – wagony doczepne;
5) wagony osobowe;
6) wagony towarowe;
7) wagony techniczne;
8) drezyny i przyczepy do drezyn (zbiór 700-7).
W skład obiektu kolejowego taboru szynowego naziemnego wchodzi:
 • stałe oprzyrządowanie,
 • wyposażenie w narzędzia związane z obsługą taboru w ruchu,
 • wewnętrzna instalacja wodociągowa, ściekowa, oświetleniowa, ogrzewcza i urządzenia hamulcowe.
Nie wchodzą w skład obiektu kolejowego taboru naziemnego: przenośne urządzenia wewnętrzne, zainstalowane w wagonach maszyny, urządzenia techniczne, aparaty specjalne itp., które stanowią samodzielne obiekty zaliczone do innych rodzajów środków trwałych.
Wyjątek stanowią żurawie kolejowe, pługi odśnieżne oraz urządzenia wagonów towarowych, które stanowią konstrukcyjną całość z podwoziem, na którym są zmontowane.
Nie należy zaliczać do rodzaju 700:
 • taboru kolejowego szynowego podziemnego, ujętego w podgrupie 71 – „Kolejowy tabor szynowy podziemny”,
 • taboru tramwajowego, ujętego w podgrupie 72 – „Tramwajowy tabor szynowy”,
 • lokomotywek i wózków szynowych naziemnych, ujętych w podgrupie 73 – „Pozostały tabor szynowy naziemny”,
 • jednostek kolejowego taboru naziemnego, które uległy częściowemu demontażowi i po adaptacji zmieniły na stałe swoje przeznaczenie.
Obiekty takie należy ujmować zgodnie z ich przeznaczeniem w odpowiednich grupach i rodzajach środków trwałych,
 • taboru hutniczego, ujętego w rodzaju 514 – „Maszyny i urządzenia hutnicze”,
 • maszyn do robót torowych kolejowych, ujętych w rodzaju 584.
35.20x
700
701
702
703
704
705
706
 
71
 
Kolejowy tabor szynowy podziemny
   
   
710
Kolejowy tabor szynowy podziemny
Rodzaj 710 obejmuje kolejowy tabor szynowy przystosowany wyłącznie do ruchu (pracy) pod ziemią.
Obiektem w zakresie kolejowego taboru szynowego podziemnego jest poszczególna lokomotywa lub wóz kopalniany oraz wagony i tabor metra, a mianowicie:
 • lokomotywa:
710-01 akumulatorowa zwykła,
710-02 i -03 ognioszczelna i typu „Karlik”,
 • wóz kopalniany:
710-10 urobkowy zwykły,
710-11 urobkowy samowyładowczy,
710-12 do przewozu drewna,
710-13 materiałów wybuchowych,
710-14 osobowy,
 • wagon i tabor metra.
W skład obiektu wchodzą urządzenia napędowe, sterownicze, pomiarowe, zasilające, sprzęgowe i hamulcowe oraz instalacja oświetleniowa i inne części konstrukcyjne obiektu.
35.20x
710
711
712
 
72
 
Tramwajowy tabor szynowy
   
   
720
Tramwajowy tabor szynowy
Rodzaj 720 obejmuje tramwajowy tabor szynowy służący do przewozu pasażerów i transportu towarów oraz tabor tramwajowy techniczny.
Obiektem w zakresie tramwajowego taboru szynowego jest wagon tramwajowy.
W skład obiektu wchodzi w przypadku:
 • wagonu osobowego silnikowego – nadwozie i podwozie wraz z zespołami roboczymi,
 • wagonu osobowego doczepnego – nadwozie i podwozie wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie,
 • wagonu technicznego lub towarowego – dodatkowe urządzenia wbudowane do wagonu (silnikowego lub doczepnego) lub urządzenia na nich zmontowane, które stanowią integralną część wagonu technicznego lub towarowego.
35.20x
720
721
 
73
 
Pozostały tabor szynowy naziemny
   
   
730
Pozostały tabor szynowy naziemny
Rodzaj 730 obejmuje tabor szynowy naziemny, dopuszczony wyłącznie do ruchu po wewnątrzzakładowych drogach kolejowych.
Obiektem wewnątrzzakładowego kolejowego taboru szynowego naziemnego jest poszczególna lokomotywa spalinowa, spalinowo-elektryczna lub wózek, jak np.: wózek platformowy, skrzyniowy, wywrotka boczno-zsypowa, wózek specjalnego przeznaczenia, tj. kłonicowy, suszarniany, do przewozu materiałów sypkich, pyłowych, ciężarów skupionych itp. oraz wózki podwieszone jednoszynowe.
W skład obiektu wchodzi kompletne urządzenie.
Nie należy zaliczać do rodzaju 730:
 • lokomotywek i wózków kopalnianych, ujętych w podgrupie 71 – „Kolejowy tabor szynowy podziemny”,
 • lokomotyw parowych – ujętych w podgr. 70,
 • taboru szynowego naziemnego przystosowanego do kolejowych dróg naziemnych, ujętych w podgrupie 70 – „Kolejowy tabor szynowy naziemny”,
 • hutniczego taboru szynowego, ujętego w rodzaju 514 – „Maszyny i urządzenia hutnicze”.
35.20x
730
731
732
733
734
735
 
74
 
Pojazdy mechaniczne
   
   
740
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
Rodzaj 740 obejmuje: motocykle i skutery, motocykle z przyczepami pasażerskimi, motocykle i riksze towarowe z przyczepami ciężarowymi.
Obiektem jest poszczególny pojazd mechaniczny wraz z normalnym wyposażeniem.
Nie należy zaliczać do rodzaju 740 pojazdów mechanicznych służących do bliskiego transportu, np. wózków magazynowych i peronowych, ujętych w podgrupie 76 – „Pozostały tabor bezszynowy”.
35.41
740
   
741
Samochody osobowe
Rodzaj 741 obejmuje samochody osobowe drogowe i terenowe z silnikiem (napędem) o pojemności skokowej powyżej 500 cm3, jak również samochody osobowe częściowo przystosowane do innych celów niż przewóz osób.
Obiektem jest poszczególny kompletny pojazd (samochód) wraz z normalnym wyposażeniem.
Nie należy zaliczać do rodz. 741:
 • samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe ze skrzyniami, które ujęte są w rodz.742 – „Samochody ciężarowe”,
 • samochodów specjalnych, ujętych w rodz. 743.
34.10.2x
741
   
742
Samochody ciężarowe
Rodzaj 742 obejmuje pojazdy samochodowe przystosowane konstrukcyjnie do przewozu ładunków tj. zarówno samochody ciężarowe uniwersalne (pojazdy z nadwoziem skrzyniowym przeznaczone do przewozu różnych ładunków), jak i samochody ciężarowe o nadwoziach specjalizowanych (pojazdy samochodowe przystosowane konstrukcyjnie do przewozu jedynie określonych rodzajów ładunków).
34.10.4x
742
   
743
Samochody specjalne
Rodzaj 743 obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.:
 1. pojazdy mechaniczne służby miejskiej i drogowej, pożarnicze, samochody gaśnicze, piaskarki, polewaczko-zmywarki, asenizacyjne, pługi odśnieżne,
 2. pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, warsztaty ruchome, pogotowia techniczne,
 3. pojazdy załadowczo-wyładowcze – dźwigi samochodowe, pompy, sprężarki,
 4. pojazdy mechaniczne – agregaty, do prowadzenia działalności operatywnej, np. radiostacje, wozy transmisyjne, operatorskie, filmowe, wiertnicze wraz z pomieszczeniami biurowo-mieszkalnymi.
34.10.5x
743
   
744
Autobusy i autokary
Do rodzaju 744 zalicza się pojazdy samochodowe przystosowane do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
34.10.3x
744
   
745
Trojlebusy i samochody o napędzie elektrycznym
Rodzaj 745 obejmuje trolejbusy osobowe, ciężarowe i naprawcze oraz samochody o napędzie elektrycznym akumulatorowym.
Obiektem jest poszczególny pojazd mechaniczny wraz z normalnym wyposażeniem.
Nie należy zaliczać do rodz. 745:
 • samobieżnych i ciągnikowych maszyn rolniczych, ujętych w podgr. 59 – „Maszyny urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej”,
 • samobieżnych i ciągnikowych maszyn budowlanych i urządzeń ujętych w podgr. 58 – „Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.
34.10x
745
   
746
Ciągniki
Rodzaj 746 obejmuje ciągniki, w tym:
 1. ciągniki samochodowe; wchodzą tu ciągniki siodłowe i ciągniki balastowe.
 2. ciągniki rolnicze; wchodzą tu pojazdy silnikowe skonstruowane do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych, ziemnych lub ogrodniczych. Ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep.
29.31
29.52.50
34.10.44x
746
   
747
Naczepy
Rodzaj 747 obejmuje naczepy ciężarowe i specjalne.
Naczepy, tj. pojazdy bezsilnikowe z nadwoziem ładunkowym bez przedniej osi, wyposażone w urządzenia pozwalające na sprzęgnięcie z siodłem ciągnika siodłowego.
34.20.22x
34.20.23x
747
   
748
Przyczepy
Rodzaj 748 obejmuje pojazdy 2 lub więcej osiowe bez własnego napędu z nadwoziem ładunkowym i zaczepem zdolnym do sprzężenia z hakiem pojazdu silnikowego.
Obiektem jest poszczególny kompletny pojazd mechaniczny wraz z urządzeniami i wyposażeniem technicznym stałym.
34.20.22x
34.20.23x
748
 
75
 
Tabor konny
   
   
750
Tabor konny
Rodzaj obejmuje pojazdy kołowe osobowe, wozy gospodarcze i platformy, furgony, sanie.
35.50.10x
750
751
752
753
754
 
76
 
Pozostały tabor bezszynowy
   
   
760
Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
29.22.15x
760
   
761
Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
29.22.15x
761
   
762
Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
29.22.15x
762
   
763
Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym
29.22.15x
763
   
764
Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
29.22.15x
764
   
768
Inne wózki jezdniowe
29.22.15x
768
 
77
 
Tabor pływający
   
   
770
Tabor transportu morskiego
Rodzaj 770 obejmuje statki pasażerskie oraz towarowe (handlowe) bez względu na ich wielkość i przeznaczenie, przystosowane do wykonywania czynności transportowych na morzu.
W ramach rodzaju 770 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 770-0 tabor pasażerski,
 • 770-1 tabor towarowy ( w tym kontenerowce) 770-13,
 • 770-2 promy pasażerskie, pasażersko-towarowe i towarowe,
 • 770-8 inny (pozostały) tabor pasażerski i towarowy morski.
Obiektem jest poszczególny statek pasażerski lub towarowy (handlowy) wraz z całkowitym stałym wyposażeniem zapewniającym mu pełną zdolność nawigacyjną, odpowiadającą wymogom stawianym przez instytucje klasyfikujące i władze administracyjne (np. zapewnienie bezpieczeństwa dla statku, załogi, pasażerów, towaru, jak również właściwe rozwiązanie spraw bytowych itp.).
Nie należy zaliczać do rodzaju 770 – taboru śródlądowego (przy- stosowanego wyłącznie do poruszania się po rzekach śródlądowych i zalewach morskich), który ujęty jest w rodzaju 773 – „Tabor transportu śródlądowego”.
35.11.2x
770
   
771
Tabor rybołówstwa morskiego
35.11.31x
771
   
772
Tabor techniczny i ratowniczy morski
35.11.32x
772
   
773
Tabor transportu śródlądowego
Rodzaj 773 obejmuje tabor służący do transportu osób i towarów na śródlądowych drogach wodnych, tj. statki i promy pasażerskie, promy towarowe, holowniki, statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem oraz barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu.
W ramach 773 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 773-1 tabor pływający z napędem, w tym wodoloty (773-1010),
 • 773-2 tabor pływający bez napędu, w tym barki pchane (773-203).
Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca transportu śródlądowego wraz z całkowitym stałym wyposażeniem zapewniającym pełną zdolność nawigacyjną, odpowiadającą wymogom stawianym przez instytucje klasyfikujące i władze administracyjne.
U w a g a. Silniki przyczepne używane do łodzi stanowią samodzielne obiekty, które ujęte są w grupie 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” – o ile są one zaliczane do środków trwałych. Tabor rybołówstwa śródlądowego, ujęto w rodz. 778.
35.11.33x
773
   
774
Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy
Rodzaj 774 obejmuje pogłębiarki, szalandy, ładowacze, koszarki oraz inne jednostki pływające stanowiące tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy (jak np. barki, krypy wraz z zmontowanymi na nich maszynami i urządzeniami dźwigowymi itp.), mające zastosowanie przy budowie, naprawie, eksploatacji łożysk rzecznych i jezior.
35.11.33x
774
   
778
Inny tabor pływający
35.11x
35.12.1
778
 
78
 
Tabor lotniczy
   
   
780
Samoloty
Rodzaj 780 obejmuje samoloty szkolne, szkolno-akrobacyjne, turystyczne, treningowe, pasażerskie, transportowe, sanitarne, rolnicze, samoloty do fotografii, doświadczalne i inne.
Obiektem jest poszczególny samolot wraz ze stałym jego wyposażeniem normalnym i specjalnym o ile występuje.
Nie należy zaliczać do rodzaju 780:
 • spadochronów,
 • wciągarek i przeciągarek, ujętych w rodzaju 641 – „Dźwigi, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi”,
 • hydroplanów, sterowców itp., ujętych w rodzaju 788.
35.30.3x
780
   
781
Śmigłowce
Rodzaj 781 obejmuje wiropłaty (śmigłowe) służące do transportu osób i towarów oraz wiropłaty i śmigłowce przystosowane do obsługi rolnictwa, leśnictwa, ratownictwa itp.
Obiektem jest poszczególny wiropłat wraz ze stałym wyposażeniem.
35.30.31
781
   
782
Szybowce
Rodzaj 782 obejmuje szybowce szkolne, przejściowe, treningowe, wyczynowe, akrobacyjne, motoszybowe, doświadczalne i inne.
Obiektem jest poszczególny szybowiec wraz ze stałym wyposażeniem.
Nie należy zaliczać do rodzaju 782 wciągarek i przeciągarek, ujętych w rodzaju 641 – „Dźwigi, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągniki itp.”.
35.30.21x
782
   
783
Balony
35.30.22x
783
   
788
Inne środki transportu lotniczego
35.30x
788
 
79
 
Środki transportu pozostałe
   
   
790
Środki transportu pozostałe
Rodzaj obejmuje:
 • wózki inwalidzkie,
 • tabor napowietrzny kolejek liniowych, pozostałe środki transportu np. rowery.
35.42.10
35.43.11
35.50x