PKD – Sekcja I – Transport, gospodraka magazynowa i łączność

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja I – Transport, gospodraka magazynowa i łączność ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA I
GRUPA
KLASA
PODKLASA
TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
       
TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 
60.1
60.10
60.10.Z
Transport kolejowy
 
60.2
   
Transport lądowy pozostały
   
60.21
 
Pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy
     
60.21.A
Transport pasażerski miejski
     
60.21.B
Transport pasażerski międzymiastowy drogowy
     
60.21.C
Pozostały pasażerski transport rozkładowy
   
60.22
60.22.Z
Działalność taksówek osobowych
   
60.23
60.23.Z
Pozostały pasażerski transport lądowy
   
60.24
 
Towarowy transport drogowy
     
60.24.A
Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
     
60.24.B
Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
     
60.24.C
Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 
60.3
60.30
60.30.Z
Transport rurociągowy
       
TRANSPORT WODNY
 
61.1
61.10
 
Morski i przybrzeżny transport wodny
     
61.10.A
Transport morski
     
61.10.B
Przybrzeżny transport wodny
 
61.2
61.20
61.20.Z
Śródlądowy transport wodny
       
TRANSPORT LOTNICZY
 
62.1
62.10
62.10.Z
Rozkładowy transport lotniczy
 
62.2
62.20
62.20.Z
Pozarozkładowy transport lotniczy
 
62.3
62.30
62.30.Z
Transport kosmiczny
       
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
 
63.1
   
Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów
   
63.11
 
Przeładunek towarów
     
63.11.A
Przeładunek towarów w portach morskich
     
63.11.B
Przeładunek towarów w portach śródlądowych
     
63.11.C
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
   
63.12
 
Magazynowanie i przechowywanie towarów
     
63.12.A
Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich
     
63.12.B
Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych
     
63.12.C
Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 
63.2
   
Pozostała działalność wspomagająca transport
   
63.21
63.21.Z
Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy
   
63.22
 
Pozostała działalność wspomagająca transport wodny
     
63.22.A
Działalność portów morskich i śródlądowych
     
63.22.B
Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej
     
63.22.C
Pozostała działalność wspomagająca transport wodny, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
63.23
 
Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy
     
63.23.A
Działalność portów lotniczych
     
63.23.B
Kontrola ruchu lotniczego
     
63.23.C
Naziemna obsługa statków powietrznych
     
63.23.D
Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
63.3
63.30
 
Działalność związana z turystyką
     
63.30.A
Działalność biur podróży
     
63.30.B
Działalność agencji podróży
     
63.30.C
Działalność biur turystycznych
     
63.30.D
Pozostała działalność turystyczna
 
63.4
63.40
 
Działalność agencji transportowych
     
63.40.A
Działalność morskich agencji transportowych
     
63.40.B
Działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych
     
63.40.C
Działalność pozostałych agencji transportowych
       
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
 
64.1
   
Działalność poczty i kurierów
   
64.11
64.11.Z
Działalność poczty państwowej
   
64.12
 
Działalność pocztowa podmiotów innych niż poczta państwowa
     
64.12.A
Działalność kurierska
     
64.12.B
Działalność pocztowa
 
64.2
64.20
 
Telekomunikacja
     
64.20.A
Telefonia stacjonarna i telegrafia
     
64.20.B
Telefonia ruchoma
     
64.20.C
Transmisja danych i teleinformatyka
     
64.20.D
Radiokomunikacja
     
64.20.E
Radiodyfuzja
     
64.20.F
Telewizja kablowa
     
64.20.G
Pozostałe usługi telekomunikacyjne