PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.1

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.1 ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA D
GRUPA
KLASA
PODKLASA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
PODSEKCJA DA
     
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
15
     
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
 
15.1
   
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych
   
15.11
15.11.Z
Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego
   
15.12
15.12.Z
Produkcja mięsa drobiowego i króliczego
   
15.13
 
Produkcja wyrobów z mięsa, w tym drobiowego i króliczego
     
15.13.A
Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi
     
15.13.B
Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych
 
15.2
15.20
15.20.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa
 
15.3
   
Przetwórstwo owoców i warzyw
   
15.31
15.31.Z
Przetwórstwo ziemniaków
   
15.32
15.32.Z
Produkcja soków z owoców i warzyw
   
15.33
 
Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane
     
15.33.A
Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej
     
15.33.B
Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 
15.4
   
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
   
15.41
15.41.Z
Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów
   
15.42
15.42.Z
Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
   
15.43
15.43.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 
15.5
   
Wytwarzanie artykułów mleczarskich
   
15.51
15.51.Z
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
   
15.52
15.52.Z
Produkcja lodów
 
15.6
   
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobiowych
   
15.61
15.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
   
15.62
15.62.Z
Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
 
15.7
   
Produkcja gotowych pasz dla zwierząt
   
15.71
15.71.Z
Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich
   
15.72
15.72.Z
Produkcja pasz dla zwierząt domowych
 
15.8
   
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
   
15.81
 
Produkcja chleba; produkcja świeżych wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek
     
15.81.A
Produkcja pieczywa
     
15.81.B
Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych
   
15.82
15.82.Z
Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego
   
15.83
15.83.Z
Produkcja cukru
   
15.84
15.84.Z
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
   
15.85
15.85.Z
Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych
   
15.86
15.86.Z
Przetwórstwo herbaty i kawy
   
15.87
15.87.Z
Produkcja przypraw
   
15.88
15.88.Z
Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
   
15.89
15.89.Z
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
15.9
   
Produkcja napojów
   
15.91
15.91.Z
Produkcja napojów alkoholowych destylowanych
   
15.92
15.92.Z
Produkcja alkoholu etylowego
   
15.93
15.93.Z
Produkcja win gronowych
   
15.94
15.94.Z
Produkcja jabłecznika i win owocowych
   
15.95
15.95.Z
Produkcja napojów fermentowanych nie destylowanych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
15.96
15.96.Z
Produkcja piwa
   
15.97
15.97.Z
Produkcja słodów
   
15.98
15.98.Z
Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
16
     
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 
16.0
16.00
16.00.Z
Produkcja wyrobów tytoniowych