PKD – Sekcja J – Pośrednictwo finansowe

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja J – Pośrednictwo finansowe ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA J
GRUPA
KLASA
PODKLASA
POŚREDNICTWO FINANSOWE
       
POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
 
65.1
   
Pośrednictwo pieniężne
   
65.11
65.11.Z
Działalność banku centralnego
   
65.12
 
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
     
65.12.A
Pozostała działalność bankowa
     
65.12.B
Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 
65.2
   
Pozostałe pośrednictwo finansowe
   
65.21
65.21.Z
Leasing finansowy
   
65.22
65.22.Z
Pozostałe formy udzielania kredytów
   
65.23
65.23.Z
Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 
66.0
   
UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
   
66.01
66.01.Z
Ubezpieczenia na życie
   
66.02
66.02.Z
Fundusze emerytalno-rentowe
   
66.03
66.03.Z
Ubezpieczenia pozostałe
       
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI
 
67.1
   
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
   
67.11
67.11.Z
Zarządzanie rynkiem finansowym
   
67.12
67.12.Z
Działalność maklerska i zarządzanie funduszami
   
67.13
67.13.Z
Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
67.2
67.20
67.20.Z
Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi

Ten post ma jeden komentarz

  1. Różnych z nas zazwyczaj narzeka na brak czasu. W dużo gorszej przypadku od przeciętnego człowieka są choćby przedsiębiorcy prowadzący własne przedsiębiorstwa bądź zajmujący się różnorakimi interesami. Osoby tego rodzaju oprócz codziennych obowiązków rodzinnych czy osobistych na głowie posiadają także sprawy przedsiębiorstwa oraz zatrudnionych osób. Dla takich właśnie ludzi, dla których liczy się każdy kwadrans dnia, swoja ofertę kieruje biuro rachunkowe Łódź. Podmiot ten proponuje swym klientom kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości i księgowości. Nowoczesne biuro rachunkowe Łódź może pomóc przedsiębiorcom nie tylko w prowadzeniu ksiąg podatkowych albo handlowych, lecz proponuje też różnorakie statystyki, pomoc profesjonalistów i doradztwo. Jak widać więc, jeśli wyłącznie jesteśmy zainteresowani prowadzeniem swych rachunków przez wykwalifikowaną kadrę oraz zależy nam na czasie- biuro rachunkowe Łódź jest jednym z najbardziej właściwych podmiotów, jakim bez zastanowienia możemy i wskazane jest powierzyć niektóre ze swych obowiązków.