PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 – 2007 obowiązywała do 31 grudnia 2007.

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

PKD – została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie EKD.

(więcej…)

Czytaj dalej PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

PKD – Sekcja B – Rybactwo

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja B - Rybactwo ZASTĄPIONA PKD 2007 SEKCJA B GRUPA KLASA PODKLASA RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 05 05.0     RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO, ŁĄCZNIE Z…

Czytaj dalej PKD – Sekcja B – Rybactwo

PKD – Sekcja C – Górnictwo

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja C - Górnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007 SEKCJA C GRUPA KLASA PODKLASA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO PODSEKCJA CA       GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW…

Czytaj dalej PKD – Sekcja C – Górnictwo