PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.3

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.3 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DE
     
Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna
21
     
Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru
 
21.1
   
Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
   
21.11
21.11.Z
Produkcja masy włóknistej
   
21.12
21.12.Z
Produkcja papieru i tektury
 
21.2
   
Produkcja wyrobów z papieru i tektury
   
21.21
21.21.Z
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
   
21.22
21.22.Z
Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
   
21.23
21.23.Z
Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
   
21.24
21.24.Z
Produkcja tapet
   
21.25
21.25.Z
Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22
     
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 
22.1
   
Działalność wydawnicza
   
22.11
22.11.Z
Wydawanie książek
   
22.12
22.12.Z
Wydawanie gazet
   
22.13
22.13.Z
Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
   
22.14
22.14.Z
Wydawanie nagrań dźwiękowych
   
22.15
22.15.Z
Pozostała działalność wydawnicza
 
22.2
   
Działalność poligraficzna
   
22.21
22.21.Z
Drukowanie gazet
   
22.22
22.22.Z
Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
22.23
22.23.Z
Introligatorstwo
   
22.24
22.24.Z
Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich
   
22.25
22.25.Z
Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
 
22.3
   
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
   
22.31
22.31.Z
Reprodukcja nagrań dźwiękowych
   
22.32
22.32.Z
Reprodukcja nagrań wideo
   
22.33
22.33.Z
Reprodukcja komputerowych nośników informacji
PODSEKCJA DF
     
WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
23
     
WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
 
23.1
23.10
 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla
     
23.10.A
Wytwarzanie produktów koksowania węgla
     
23.10.B
Przetwarzanie produktów koksowania węgla
 
23.2
23.20
 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
     
23.20.A
Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
     
23.20.B
Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 
23.3
23.30
23.30.Z
Wytwarzanie paliw jądrowych
PODSEKCJA DG
     
PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
24
     
PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
 
24.1
   
Produkcja podstawowych chemikaliów
   
24.11
24.11.Z
Produkcja gazów technicznych
   
24.12
24.12.Z
Produkcja barwników i pigmentów
   
24.13
24.13.Z
Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
   
24.14
24.14.Z
Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
   
24.15
24.15.Z
Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych
   
24.16
24.16.Z
Produkcja tworzyw sztucznych
   
24.17
24.17.Z
Produkcja kauczuku syntetycznego
 
24.2
24.20
24.20.Z
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 
24.3
24.30
24.30.Z
Produkcja farb i lakierów
 
24.4
   
Produkcja wyrobów farmaceutycznych
   
24.41
24.41.Z
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
   
24.42
24.42.Z
Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych
 
24.5
   
Produkcja środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
   
24.51
24.51.Z
Produkcja środków myjących i czyszczących
   
24.52
24.52.Z
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 
24.6
   
Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych
   
24.61
24.61.Z
Produkcja materiałów wybuchowych
   
24.62
24.62.Z
Produkcja klejów i żelatyn
   
24.63
24.63.Z
Produkcja olejków eterycznych
   
24.64
24.64.Z
Produkcja chemikaliów fotograficznych
   
24.65
24.65.Z
Produkcja nie zapisanych nośników informacji
   
24.66
24.66.Z
Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
24.7
24.70
24.70.Z
Produkcja włókien chemicznych
PODSEKCJA DH
     
PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
25
     
PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 
25.1
   
Produkcja wyrobów gumowych
   
25.11
25.11.Z
Produkcja ogumienia dla środków transportu
   
25.12
25.12.Z
Bieżnikowanie opon
   
25.13
 
Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
     
25.13.A
Produkcja wyrobów gumowych technicznych
     
25.13.B
Produkcja wyrobów gumowych pozostałych
 
25.2
   
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
   
25.21
25.21.Z
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
   
25.22
25.22.Z
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
   
25.23
25.23.Z
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
   
25.24
25.24.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych