PKD – Sekcja K – Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja K – Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA K
GRUPA
KLASA
PODKLASA
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
       
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
 
70.1
   
Obsługa nieruchomości na własny rachunek
   
70.11
70.11.Z
Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
   
70.12
70.12.Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 
70.2
70.20
70.20.Z
Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 
70.3
   
Obsługa nieruchomości na zlecenie
   
70.31
70.31.Z
Działalność agencji obsługi nieruchomości
   
70.32
 
Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
     
70.32.A
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
     
70.32.B
Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
       
WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 
71.1
71.10
71.10.Z
Wynajem samochodów osobowych
 
71.2
   
Wynajem pozostałych środków transportu
   
71.21
71.21.Z
Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
   
71.22
71.22.Z
Wynajem środków transportu wodnego
   
71.23
71.23.Z
Wynajem środków transportu lotniczego
 
71.3
   
Wynajem maszyn i urządzeń
   
71.31
71.31.Z
Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
   
71.32
71.32.Z
Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
   
71.33
71.33.Z
Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
   
71.34
71.34.Z
Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 
71.4
71.40
71.40.Z
Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
       
INFORMATYKA
 
72.1
72.10
72.10.Z
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 
72.2
72.20
72.20.Z
Działalność w zakresie oprogramowania
 
72.3
72.30
72.30.Z
Przetwarzanie danych
 
72.4
72.40
72.40.Z
Działalność związana z bazami danych
 
72.5
72.50
72.50.Z
Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
 
72.6
72.60
72.60.Z
Pozostała działalność związana z informatyką
       
NAUKA
 
73.1
73.10
 
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
     
73.10.A
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
     
73.10.B
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
     
73.10.C
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi
     
73.10.D
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
     
73.10.E
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
     
73.10.F
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
     
73.10.G
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
     
73.10.H
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 
73.2
73.20
 
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
     
73.20.A
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
     
73.20.B
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
     
73.20.C
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii
     
73.20.D
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
     
73.20.E
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej
     
73.20.F
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
     
73.20.G
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
     
73.20.H
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
     
73.20.I
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
       
POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
74.1
   
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami
   
74.11
74.11.Z
Działalność prawnicza
   
74.12
74.12.Z
Działalność rachunkowo-księgowa
   
74.13
74.13.Z
Badanie rynku i opinii publicznej
   
74.14
 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
     
74.14.A
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
     
74.14.B
Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
   
74.15
74.15.Z
Działalność związana z zarządzaniem holdingami
 
74.2
74.20
 
Działalność w zakresie architektury, inżynierii
     
74.20.A
Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
     
74.20.B
Działalność geologiczno-poszukiwawcza
     
74.20.C
Działalność geodezyjna i kartograficzna
 
74.3
74.30
74.30.Z
Badania i analizy techniczne
 
74.4
74.40
74.40.Z
Reklama
 
74.5
74.50
 
Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu oraz działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu
     
74.50.A
Działalność związana z pośrednictwem pracy
     
74.50.B
Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu
 
74.6
74.60
74.60.Z
Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska
 
74.7
74.70
74.70.Z
Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 
74.8
   
Pozostała działalność komercyjna
   
74.81
74.81.Z
Działalność fotograficzna
   
74.82
74.82.Z
Działalność związana z pakowaniem
   
74.83
74.83.Z
Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
   
74.84
 
Pozostała działalność komercyjna
     
74.84.A
Działalność związana z organizacją targów i wystaw
     
74.84.B
Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana