PKD – Sekcja L – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne

  PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne ZASTĄPIONA PKD 2007  SEKCJA L GRUPA KLASA PODKLASA…

Czytaj dalej PKD – Sekcja L – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne