Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw w II kw. 2012 r.

Raport NBP: Wyraźnie obniżyła się dynamika przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży krajowej, wynik finansowy był o jedną trzecią niższy niż rok wcześniej. Zwiększyła się za to dynamika eksportu.

„Sytuacja sektora przedsiębiorstw w II kw. br. wyraźnie się pogorszyła względem analogicznego okresu ub.r. oraz poprzedniego kwartału” – napisali analitycy NBP w cokwartalnym opracowaniu, opublikowanym 18 września. Niższe zyski oraz obniżenie rentowności odnotowało większość branż, a najsilniejsze spadki nastąpiły w branżach najbardziej rentownych, w tym energetyce i górnictwie. W najtrudniejszej sytuacji było budownictwo, które – jako jedyna sekcja PKD  – od początku roku wykazuje straty.

Przychody ogółem firm wzrosły w II kwartale o 4,8 proc. r/r, ale kwartał wcześniej ich dynamika wynosiła 12,0 proc. Przy czym przychody ze sprzedaży krajowej zwiększyły się o 3,6 proc., a z eksportowej o 14,4 proc. W II kw. spadło tempo inwestycji w środki trwałe. Do pozytywnych zjawisk autorzy analizy zaliczyli – obok wzrostu eksportu – zwiększenie odsetka firm rentownych (z 68,8 proc. w II kw. 2011 r. do 69,2 proc.). Na wysokim poziomie utrzymała się płynność szybka i finansowa.

W opracowaniu szczególnej analizie poddano branże „Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna” oraz „Zakwaterowanie”, które miały czerpać szczególne profity w II kwartale z racji organizacji turnieju EURO 2012. Okazało się, że obie wymienione branże zanotowały wyraźną poprawę wyniku finansowego. Z kolei branża „Działalność usługowa związana z wyżywieniem” również zanotowała wzrost zysków ze sprzedaży, jednak jej wynik z całokształtu działalności był niższy niż rok wcześniej ze względu na straty na operacjach finansowych.

Odrębne analizy poświęcono też branży turystycznej i roli zmian zapasów we wzroście PKB.

Za: NBP

Ten post ma jeden komentarz

  1. Gonitwa za niekiedy i wartość wolnego czasu sprawiają, iż coraz większa ilość osób decyduje się na powierzeniu wielu obowiązków profesjonalistom. Tak samo jak korzystamy z usług sprzątania albo też idziemy do restauracji zjeść posiłek przygotowany poprzez kucharzy, tak samo coraz częściej decydujemy się na oddanie własnych rachunków w ręce profesjonalnych księgowych. Sytuacja ta ma przede wszystkim miejsce w środowisku właścicieli firm. Brak czasu sprawia, że przedsiębiorcy przekazują zarządzanie swymi rachunkami w ręce jednostek tego rodzaju jak choć rachunkowość dla firm Łódź. Profesjonalne podejście do klienta, wykwalifikowana kadra i zorientowanie na konieczności przedsiębiorcy powoduje, iż korzystanie z usług podmiotów takich jak wspomniane biuro rachunkowe Łódź jest świetnym rozwiązaniem dla rozmaitych przedsiębiorców będących w konieczności księgowej pomocy. Co więcej, korzystanie z tego rodzaju usług jest po prostu wygodne. Dzisiejsze prowadzenie ksiąg Łódź w trosce o klienta dostosowuje swą propozycję do jego konkretnych potrzeb.