Zasada kontynuacji działania

Zasada kontynuacji działania (ang. going concern principle, going concern assumption) – nadrzędna zasada rachunkowości, zgodnie z którą zakłada się, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmienionym istotnie zakresie. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności przy sporządzeniu sprawozdania finansowego nie może być sprzeczne ze stanem faktycznym lub prawnym.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. formułuje tę zasadę w art. 5 ust. 2:

  • Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Przyjęcie założenia kontynuacji działalności do sporządzenia sprawozdania finansowego umożliwia zastosowanie innych nadrzędnych zasad rachunkowości, gdyż zasada ta w swej istocie zezwala na stosowanie pozostałych zasad rachunkowości, nie zawierając innych wytycznych. Spełnienie założenia kontynuacji działalności pozwala odbiorcom sprawozdań finansowych na dokonywanie analiz i ocenę dotychczasowych wyników przedsiębiorstwa oraz przewidywanie przyszłej sytuacji finansowej na podstawie zgromadzonych danych historycznych.

Zasada kontynuacji działalności jest ściśle związana z wyceną składników majątkowych. Gdy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjmujemy, że założenie kontynuacji działania jest spełnione uzasadniona jest wycena składników bilansu na podstawie tzw. kosztów historycznych i wówczas taka wycena daje prawdziwy obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Rachunkowość dla podmiotów gospodarczych – kontakt.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Podatki to frasunek każdego człowieka, a już na pewno na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego swoją własną firmę. Czym w ogóle podatki są oraz dlaczego jesteśmy zobowiązani je opłacać? Przyczynki są koniecznym świadczeniem, które pobiera od nas kraj na sił uchwały, która została na ten idea sporządzona. Musimy je wynagradzać tym samym, iż są konieczne a także tyczą się każdego obywatela własnego kraju. Nie możemy o nich zapominać, albo ich ignorować, bowiem żwawo akuratne urzędy, które to się tym zaprzątają nałożą na nas zdrową karę finansową, która nie będzie niska jak również, którą bez żadnych wątpliwości doznamy. Ewidentnie nie każdy z nas jest zobligowany świetnie posiadać wiedzę się na podatkach, no jasne jakąś minimalną wiedzę na ten sprawa mamy, jednakże nie wiemy o tym wszystkiego. W najlepszy sposób na takich sprawach wiedzą się księgowi, którzy przez kompletny czas atelier kupowali wiedzę z zasięgu upoważnienia, rachunkowości, księgowości, dane statystyczne, matematyki, przeto pod warunkiem, że szukamy osoby do podpory, powinniśmy się zgłosić właśnie do księgowej.Biuro podatkowe Łódź to grunt, w którym takie grupy osób odnajdziemy a także, gdzie uzyskamy wygodną poradę, i wsparcie. W biurze podatkowym działają specjaliści, którzy zostali doskonale przygotowani do pracy w niniejszym zawodzie, którzy posiadają funkcjonalną mądrość z zakresu pełnomocnictwa, rachunkowości oraz księgowości. Z pomocy takich biur korzystają zarówno ludzie prywatne, jakie to mają powikłanie między innymi z zeznaniem podatkowym, właściciele wyraźnie niskich firm jednoosobowych, jak również przedsiębiorcy mający już nieco bardziej liczne firmy, jakkolwiek lecz nie na tyle szerokie, żeby była niezbędność zatrudnienia księgowej na trwałe w kompanii. Biuro podatkowe Łódź da nam możliwość w duża liczba kwestiach, przede każdych z wszystkim, co jest zespolone z urzędami, podatkami, rozliczeniami. Posiadamy możliwość korzystać w nich jednorazowo, w ramach jednej czy dwóch wizyt, jakie to są nam nieodzowne, albo na solidne, na bieżąco. Ciężko wydaje się być bez cienia wątpliwości powiedzieć jaka pomoce mieści się lepsza, azali jednorazowa, azaliż stała. Całość zależy od sprawie w której się odkrywamy, wówczas posiadamy spółkę, nie posiadamy zatrudnionej księgowej a także w dalszym ciągu trzeba modyfikować papiery, przeważnie się w powyższym gubimy, nie znamy zawodowo upoważnienia, to gdy piękniej zdaje się być na trwałe współpracować, ponieważ nie warto ryzykować, nikt nie lubi w jaki sposób się otrzymuje jakiekolwiek kary, a w szczególności pieniężne. Jednakże jeśli zechcemy wyłącznie o określoną rozsądną, pewną kwestia pytać, doradzić się, zweryfikować parę umów, gdy wizyta, lub dwie muszą wystarczyć. Biuro podatkowe Łódź może stać się również pragmatyczne w sytuacji, gdy nasza księgowa dzięki jakiś okres choruje, wydaje się być na zwolnieniu lekarskim, na urlopie macierzyńskim, jeśli, żeby nie zatrudniać świeżej ludzie, wdrażać ją wyłącznie na zastępstwo, marka korzysta z posług zewnętrznych na sezon usterek swego pracownika. Okazuje się być to świetne i pomyślne dla każdych rozwiązanie, na które to notabene decyduje się niepojęta cyfra marek. Ażeby znajdować poprawne biuro, dające ochronę najwyższej usługi, musimy odpowiednio poszukać. Jeśli wiemy, że dana kompania nie wydaje się być ubezpieczana, albo nie pełni jakiegokolwiek bądź certyfikatu, podobno lepiej nie powierzać gdy spraw księgowych firmy, a poszukać kogoś lepszego, bardziej mocnego i mądrego.