PKD – Sekcja O – Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja O – Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA O
GRUPA
KLASA
PODKLASA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA
 
90.0
90.00
 
GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ i I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
     
90.00.A
Wywóz śmieci i odpadów
     
90.00.B
Unieszkodliwianie odpadów
     
90.00.C
Usługi sanitarne i pokrewne
     
90.00.D
Odprowadzanie ścieków
       
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 
91.1
   
Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych
   
91.11
91.11.Z
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
   
91.12
91.12.Z
Działalność organizacji profesjonalnych
 
91.2
91.20
91.20.Z
Działalność związków zawodowych
 
91.3
   
Działalność pozostałych organizacji członkowskich
   
91.31
91.31.Z
Działalność organizacji religijnych
   
91.32
91.32.Z
Działalność organizacji politycznych
   
91.33
91.33.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
       
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
 
92.1
   
Działalność związana z filmem i przemysłem wideo
   
92.11
92.11.Z
Produkcja filmów i nagrań wideo
   
92.12
92.12.Z
Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
   
92.13
92.13.Z
Projekcja filmów
 
92.2
92.20
92.20.Z
Działalność radiowa i telewizyjna
 
92.3
   
Inna działalność artystyczna i rozrywkowa
   
92.31
 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
     
92.31.A
Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
     
92.31.B
Działalność zespołów teatralnych muzycznych
     
92.31.C
Działalność filharmonii, orkiestr, chórów
     
92.31.D
Działalność zespołów pieśni i tańca
     
92.31.E
Działalność galerii i salonów wystawienniczych
     
92.31.F
Działalność domów i ośrodków kultury
     
92.31.G
Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
92.32
92.32.Z
Działalność obiektów kulturalnych
   
92.33
92.33.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
   
92.34
92.34.Z
Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
92.4
92.40
92.40.Z
Działalność agencji informacyjnych
 
92.5
   
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna
   
92.51
 
Działalność bibliotek i archiwów
     
92.51.A
Działalność bibliotek publicznych
     
92.51.B
Działalność bibliotek innych niż publiczne
     
92.51.C
Działalność archiwów
   
92.52
 
Działalność muzeów i ochrona zabytków
     
92.52.A
Działalność muzeów
     
92.52.B
Ochrona zabytków
   
92.53
92.53.Z
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
 
92.6
   
Działalność związana ze sportem
   
92.61
92.61.Z
Działalność stadionów i innych obiektów sportowych
   
92.62
92.62.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
 
92.7
   
Pozostała działalność rekreacyjna
   
92.71
92.71.Z
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
   
92.72
92.72.Z
Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
       
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 
93.0
   
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
   
93.01
93.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
   
93.02
93.02.Z
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
   
93.03
93.03.Z
Pogrzeby i działalność pokrewna
   
93.04
93.04.Z
Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
   
93.05
93.05.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana