PKD – Sekcja N – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja N – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA N
GRUPA
KLASA
PODKLASA
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
       
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 
85.1
   
Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
   
85.11
85.11.Z
Szpitalnictwo
   
85.12
85.12.Z
Praktyka lekarska
   
85.13
85.13.Z
Praktyka stomatologiczna
   
85.14
 
Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
     
85.14.A
Działalność paramedyczna
     
85.14.B
Działalność pogotowia ratunkowego
     
85.14.C
Działalność pielęgniarek i położnych
     
85.14.D
Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
85.2
85.20
85.20.Z
Działalność weterynaryjna
 
85.3
   
Opieka wychowawcza i społeczna
   
85.31
 
Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem
     
85.31.A
Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży
     
85.31.B
Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem
   
85.32
 
Opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
     
85.32.A
Żłobki
     
85.32.B
(uchylona)
     
85.32.C
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
     
85.32.D
Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania