PKD – Sekcja P – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja P – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA O
GRUPA
KLASA
PODKLASA
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
 
95.0
95.00
95.00.Z
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW