(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Wycena wstępna środka trwałego

Wycena wstępna środka trwałego może odbyć się wg jednego z pięciu kryteriów:

  • ceny zakupu – ceny zapłaconej za składnik, zmniejszonej o wartość bonifikat, upustów i rabatów, uwzględniającą podatek VAT
  • ceny nabycia – ceny zakupu powiększoną o dodatkowe koszty zw. z zakupem (np. załadunek, transport, montaż, instalacja, szkolenie itp.)
  • kosztów wytworzenia – kosztów zw. z wytworzeniem środka trwałego. Do kosztów wytwowrzenia wliczamy koszty bezpośrednie (badania geodezyjne, prace badawcze, wynagrodzenia dla pracowników budowy itp.), oraz koszty pośrednie (odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę, koszty zarządu odpowiedzialnego za budowę itp.)
  • wartości rynkowej – wartości takiego samego, lub podobnego charakterem składnika, który można by nabyć za określoną cenę w określonym miejscu i czasie
  • wartości godziwej – wartości, po jakiej dwie dobrze poinformowane strony są w stanie zawrzeć transakcję na prawach transakcji rynkowej

(więcej…)

Czytaj dalej

Biuro rachunkowe Łagiewniki osiedle administracyjne w Łodzi

Łagiewniki – osiedle administracyjne (jednostka pomocnicza gminy) w północnej części Łodzi, w dzielnicy Bałuty, zamieszkiwane przez około 2000 osób. Do 1946 roku miejscowość była siedzibą gminy Łagiewniki. Łagiewniki położone są w peryferyjnej części miasta; od północy graniczy z gminą Zgierz, a na północnym zachodzie z miastem Zgierz. Osiedle obejmuje głównie dawne podłódzkie wsie, obecnie osiedla, m.in.: Łagiewniki i Nowe Moskule.

(więcej…)

Czytaj dalej

Zużycie środka trwałego

Zużycie środka trwałego jest odzwierciedlane przez amortyzację, która jest kosztem przedsiębiorstwa rozliczanym co miesiąc, oraz umorzenie, czyli wartość dotychczas zamortyzowanej części środka trwałego. Umorzenie koryguje wartość środka trwałego, doprowadzając ją do wartości netto.

(więcej…)

Czytaj dalej

Biuro rachunkowe Julianów – Marysin – Rogi osiedle administracyjne w Łodzi

Julianów-Marysin-Rogi – osiedle administracyjne (jednostka pomocnicza gminy) w północnej części Łodzi, w dzielnicy Bałuty, zamieszkiwane przez około 12.000 osób. Osiedle administracyjne Julianów-Marysin-Rogi nie stanowi urbanistycznej całości i zostało wyodrębnione sztucznie dla potrzeb administracyjnych. Ów sztuczny charakter osiedla widoczny jest także w samej nazwie tej pomocniczej jednostki podziału administracyjnego, która została utworzona z nazw najważniejszych osiedli wchodzących w skład osiedla administracyjnego.

(więcej…)

Czytaj dalej
Close Menu
Zamknij panel