PKD – Sekcja C – Górnictwo

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja C – Górnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA C
GRUPA
KLASA
PODKLASA
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
PODSEKCJA CA
     
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
10
     
GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO; WYDOBYWANIE TORFU
 
10.1
10.10
 
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
     
10.10.A
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
     
10.10.B
Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
     
10.10.C
Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd
 
10.2
10.20
 
Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
     
10.20.A
Górnictwo węgla brunatnego
     
10.20.B
Produkcja brykietów z węgla brunatnego
 
10.3
10.30
10.30.Z
Wydobywanie i wzbogacanie torfu
11
     
WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
 
11.1
11.10
 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
     
11.10.A
Wydobywanie ropy naftowej
     
11.10.B
Wydobywanie gazu ziemnego
 
11.2
11.20
11.20.Z
Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
12
12.0
12.00
12.00.Z
KOPALNICTWO RUD URANU I TORU
PODSEKCJA CB
     
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE
13
     
KOPALNICTWO RUD METALI
 
13.1
13.10
13.10.Z
Kopalnictwo rud żelaza
 
13.2
13.20
 
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych z wyjątkiem rud uranu i toru
     
13.20.A
Kopalnictwo rud miedzi
     
13.20.B
Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych
     
13.20.C
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych
14
     
POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
 
14.1
   
Wydobywanie kamienia
   
14.11
14.11.Z
Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa
   
14.12
14.12.Z
Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
   
14.13
14.13.Z
Wydobywanie łupków
 
14.2
   
Wydobywanie żwiru, piasku i gliny
   
14.21
14.21.Z
Wydobywanie żwiru i piasku
   
14.22
14.22.Z
Kopalnictwo gliny i kaolinu
 
14.3
14.30
 
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
     
14.30.A
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego (z wyjątkiem siarkonośnych)
     
14.30.B
Kopalnictwo surowców siarkonośnych
 
14.4
14.40
14.40.Z
Produkcja soli
 
14.5
14.50
14.50.Z
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Ten post ma jeden komentarz

  1. Wszystkim ludziom którzy szukają usług takich jak biuro rachunkowe w łodzi, chcemy zaproponować własne usługi. Bardzo dużo ludzi z pewnością spotkało się z potrzebą wyboru uczciwej firmy która oferuje usługi księgowe. Nie jest to oczywiste biorąc pod uwagę ilość firm, oferujących podobne usługi. Zwykłym tekstem z pewnością potencjalnego kontrahenta nie przyciągniemy. Z naszej strony chcemy zapewnić że postawiliśmy na specyficzny typ relacji w kontaktach z kontrahentami. Mamy przekonanie, że wzajemne poznanie i zaufanie w sprawie księgowości to najważniejsza sprawa. Każdy kontrahent jest inny a tym bardziej jego przedsiębiorstwo, więc bez dokładnego poznania specyfiki działania nie chcemy prowadzić usług takich jak księgowość. Poza tym, oferujemy też doradztwo podatkowe dla osób potrzebujących informacji na temat najnowszej wykładni prawa podatkowego. Nie zapewnimy was, że jesteśmy najlepszym biurem rachunkowym w łodzi ale na pewno się takimi staniemy.