Ubezpieczenie społeczne – ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy. Wypłaty świadczeń z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Obok pomocy społecznej i zaopatrzenia społecznego stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową:

  • Ubezpieczenia emerytalne – przedmiotem ochrony jest osiągnięcie ustalonego wieku przez ubezpieczonego
  • Ubezpieczenia rentowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny
  • Ubezpieczenia chorobowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy wywołana chorobą, rodzicielstwem lub koniecznością opieki nad członkiem rodziny
  • Ubezpieczenie wypadkowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy wywołana zdarzeniem zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy lub choroba zawodowa

Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 2024 – ważne informacje

Read more about the article Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 2024 – ważne informacje
Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne biuro rachunkowe Łódź

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne Zbliża się termin, w którym część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne…

Czytaj dalejRoczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 2024 – ważne informacje

Założenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców 2025

Read more about the article Założenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców 2025
Założenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców

Zmiany w składce zdrowotnej od stycznia 2025 Od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Na zmianach zyska 93% wszystkich przedsiębiorców PIT. Wszyscy…

Czytaj dalejZałożenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców 2025

Informacja w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Read more about the article Informacja w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
Podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne 2024

Podstawy wymiaru składki zdrowotnej 2024 Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe…

Czytaj dalejInformacja w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych