Rejestr – BDO już dostępny

Rejestr – BDO już dostępny
Rejestr BDO

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Czytaj dalej Rejestr – BDO już dostępny

Opłata recyklingowa za torby foliowe – pytania i odpowiedzi

Opłata za torebki folioweOd 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte symboliczną opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą. Bardzo łatwo można jej uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku.

Obowiązek ograniczenia tzw. foliówek wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie przepisy dotyczące opłaty recyklingowej (opłata za torebkę foliową wydawaną przy kasie). Zgodnie z ustawą [1] opłata ta będzie mogła wynosić maksymalnie 1 zł. W rozporządzeniu Ministra Środowiska do ustawy ustalono jednak, że będzie to 20 groszy. Bezpłatne pozostaną natomiast bardzo lekkie torby na zakupy (o grubości poniżej 15 mikrometrów), tzw. zrywki służące np. do pakowania żywości luzem (np. mięso, owoce, warzywa).

(więcej…)

Czytaj dalej Opłata recyklingowa za torby foliowe – pytania i odpowiedzi

Uwaga na fałszywe e-maile rzekomo przesyłane przez KAS

  • Post category:Firma
  • Post comments:1 Komentarz

Fałszywe wiadomości emailMinisterstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) otrzymały informację o rozsyłanych na skrzynki pocztowe obywateli i przedsiębiorców wiadomościach, które zawierają załącznik ze złośliwym kodem, udający deklarację. W polu nadawcy widnieje Krajowa Administracja Skarbowa, chociaż wiadomości faktycznie wysłane zostały z zagranicznych, prawdopodobnie przejętych kont pocztowych.

Uprzejmie informujemy, że KAS w prowadzonych sprawach komunikuje się w sposób przewidziany przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a faktury nie są przesyłane drogą elektroniczną.

(więcej…)

Czytaj dalej Uwaga na fałszywe e-maile rzekomo przesyłane przez KAS

15.000zł – nowy limit płatności gotówkowych w 2017 r.

Limit płatności gotówkowych 2017W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780), od 1 stycznia 2017 r. zmniejszy się limit kwotowy płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami. Od tego dnia przedsiębiorcy będą zobowiązani dokonywać transakcji i przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (obecnie limit ten wynosi 15 000 euro). Nowy limit dotyczy także transakcji w walutach obcych, które będą przeliczane na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

(więcej…)

Czytaj dalej 15.000zł – nowy limit płatności gotówkowych w 2017 r.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska – zobowiązanie podatkowe ustalone na podstawie ustawy:

  • z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
  • z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami
  • z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity, ze zmianami

(więcej…)

Czytaj dalej Opłaty za korzystanie ze środowiska

Uproszczone zasady ewidencji i identyfikacji podatkowej

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostały opublikowane założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Mają one usprawnić, ujednolicić oraz uprościć obowiązujące procedury dotyczące ewidencji i identyfikacji podatników i płatników poprzez:

(więcej…)

Czytaj dalej Uproszczone zasady ewidencji i identyfikacji podatkowej