Całodobowe kontrole Krajowej Administracji Skarbowej na drogach województwa łódzkiego

You are currently viewing Całodobowe kontrole Krajowej Administracji Skarbowej na drogach województwa łódzkiego
Kontrole KAS na łódzkich drogach

Całodobowe kontrole Krajowej Administracji Skarbowej na drogach województwa łódzkiego

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali w październiku br. ponad 1200 pojazdów poruszających się po drogach województwa łódzkiego.

Kontrole na drogach prowadzone są w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o Systemie Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT).

Sprawdzając pojazdy funkcjonariusze nadzorują prawidłowość wykonywania transportu towarów wrażliwych, takich jak paliwa płynne, oleje smarowe, oleje roślinne, alkohol całkowicie skażony i  tytoń.

W trakcie październikowych kontroli drogowych funkcjonariusze sprawdzali nie tylko ładunki i dokumentację towarzyszącą przewozowi. Zakładali również zamknięcia celne na transporty oraz pobierali próbki przewożonych towarów.

Tak wnikliwe kontrole przewozu towarów wrażliwych zapobiegają ich nieprawidłowemu klasyfikowaniu i obchodzeniu przepisów prawa oraz nadużyciom w naliczaniu należności celnych i podatkowych.

Łódzcy funkcjonariusze celno-skarbowi wykryli w ubiegłym miesiącu również szereg wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami i wystawili 22 mandaty na łączną kwotę 1900 zł. Ukarani kierowcy łamali przepisy ruchu drogowego, w tym dotyczące wyprzedzania oraz nie posiadali dokumentów wymaganych przy przewozie towarów.

W trakcie kontroli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali również pojazd kierowany przez mężczyznę znajdującego się pod wpływem alkoholu. Informację o podejrzeniu, że autostradą A2 porusza się auto prowadzone przez nietrzeźwego kierowcę patrol KAS otrzymał od pracowników służby autostradowej.

Po zatrzymaniu pojazdu i otworzeniu jego drzwi funkcjonariusze poczuli wyraźną woń alkoholu, a dodatkowo kierowca próbował ukryć pod siedzeniem częściowo opróżnioną butelkę wódki. Badanie przeprowadzone przez wezwany na miejsce zdarzenia patrol policji potwierdziło podejrzenia, co do nietrzeźwości kierowcy.

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada, że działania na drogach województwa łódzkiego mają charakter cykliczny i będą kontynuowane.

Za: MF

Kontrole KAS na łódzkich drogach biuro rachunkowe Łódź
Kontrole KAS na łódzkich drogach