Ustawa przedłużająca wakacje kredytowe na 2024 r. podpisana przez Prezydenta

Read more about the article Ustawa przedłużająca wakacje kredytowe na 2024 r. podpisana przez Prezydenta
Ustawa przedłużająca wakacje kredytowe na 2024 r. podpisana przez Prezydenta

Wakacje kredytowe przedłużone na 2024 Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Rozwiązanie to pozwala na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotych polskich. W ramach Funduszu Wsparcia…

Czytaj dalejUstawa przedłużająca wakacje kredytowe na 2024 r. podpisana przez Prezydenta

Wsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce

Read more about the article Wsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce
Wsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce

Kredyt dla polskiego rządu w wys. 305 mln euro pomoże narodowym ośrodkom naukowym w Warszawie i Krakowie finansować projekty zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak i stosowanych. Jest to już piąty kredyt tego rodzaju w ciągu mniej niż dziesięciu lat, wspierany przez program Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Czytaj dalejWsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Read more about the article Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP
Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i procesów, które powstały w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Program skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Czytaj dalejWsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

(więcej…)

Czytaj dalejWarunki i tryb przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej