Osiedla Łodzi

Osiedla w Łodzi mają trojakie znaczenie.

  • Osiedla w rozumieniu administracyjnym są jednostkami pomocniczymi miasta – czyli są najniższym i pomocniczym szczeblem miejskiego samorządu.
  • Drugie, potoczne znaczenie osiedli to części miasta odrębne od siebie pod względem geograficznym, architektonicznym czy historycznym.

(więcej…)

Czytaj dalejOsiedla Łodzi

Biuro rachunkowe Katedralna osiedle administracyjne w Łodzi

Katedralna – osiedle administracyjne (jednostka pomocnicza gminy) w centrum Łodzi, dzielnicy Śródmieście. Na obszarze nieco ponad 3 km2 osiedle zamieszkuje ponad 45 tys. osób. Nazwa osiedla pochodzi od zlokalizowanej na jego obszarze archikatedry pw. św. Stanisława Kostki.

(więcej…)

Czytaj dalejBiuro rachunkowe Katedralna osiedle administracyjne w Łodzi

Biuro rachunkowe Śródmieście dzielnica Łodzi

Śródmieście – niegdyś dzielnica Łodzi (do 31 grudnia 1992 r.), obecnie obszar podległy delegaturze Urzędu Miasta Łodzi Łódź-Śródmieście, licząca 6,8 km2, zamieszkana przez ponad 80 tys. osób na około 800 tys. w całej Łodzi. Dzielnica administracyjna Śródmieście została utworzona na mocy uchwały Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 27 maja 1946 jako jedna z 3 powstałych wtedy dzielnic Łodzi.

(więcej…)

Czytaj dalejBiuro rachunkowe Śródmieście dzielnica Łodzi