(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

15.000zł – nowy limit płatności gotówkowych w 2017 r.

Limit płatności gotówkowych 2017W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780), od 1 stycznia 2017 r. zmniejszy się limit kwotowy płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami. Od tego dnia przedsiębiorcy będą zobowiązani dokonywać transakcji i przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (obecnie limit ten wynosi 15 000 euro). Nowy limit dotyczy także transakcji w walutach obcych, które będą przeliczane na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


Dodatkowo, w przypadku gdy przedsiębiorcy będą dokonywać płatności gotówkowej przekraczającej wartość 15 000 zł z pominięciem rachunku płatniczego, wtedy nie będą mogli zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów podatkowych. Natomiast, jeżeli to zrobią, mimo przekroczenia limitu, będą zmuszeni dokonać korekty kosztów.

Za: INFOR

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Podczas drugiego czytania wiceminister finansów Leszek Skiba zwracał uwagę, że w Hiszpanii wprowadzono kilka lat temu ograniczenie płatności gotówkowych do poziomu 2500 euro, co spowodowało spadek szarej strefy 19,2 do 18,6 proc. PKB. Z kolei w Portugalii analogiczny ruch spowodował spadek szarej strefy z 19,6 do 17,6 proc. PKB. Jeżeli w Polsce byłby analogiczny efekt, mówił Skiba, będzie to 2 mld zł więcej do budżetu.

  2. Belgia – limit płatności gotówką wynosi 3000 euro a jego przekroczenie wiąże się z zapłatą grzywny w wysokości od 250 do 225000 euro.

    Dania – limit płatności gotówką nie występuje, jednakże w sytuacji nabycia usług od przedsiębiorcy w kwocie powyżej 10000 koron (ok. 1340 euro) opłaconych w formie gotówkowej, solidarnie odpowiedzą zarówno nabywca i sprzedawca w sytuacji gdy ten ostatni nie uiści podatku dochodowego i podatku VAT od tej transakcji.

    Irlandia – limit płatności gotówką nie występuje ale w sytuacji przyjmowania przez przedsiębiorcę zapłaty w formie gotówkowej w kwocie powyżej 15 tys. euro, będzie on zobligowany zgłosić ten fakt do administracji podatkowej.

    Portugalia – limit płatności gotówką 1.000 euro.

    Grecja – limit płatności gotówką 1500 euro.

Dodaj komentarz

Close Menu
Zamknij panel