(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Rozliczamy zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Dokumenty odbieramy z dowolnego miejsca drogą pocztową i w ten sam sposób odsyłamy – kontakt.

Wykaz prac wchodzących w skład remontu

Budynek mieszkalny

 • Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:1.1. przyłącza wodociągowe, hydrofornie,
  1.2. przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,
  1.3. przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,
  1.4. przyłącza do linii elektrycznej.

 • Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.
 • Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:3.1. wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,
  3.2. izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,
  3.3. osuszanie fundamentów. 
 • Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:4.1. konstrukcji stropów,
  4.2. konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,
  4.3. konstrukcji i pokrycia dachu,
  4.4. docieplenia stropów i stropodachów,
  4.5. kanałów spalinowych i wentylacyjnych,
  4.6. pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych. 
 • Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:5.1. tynki i okładziny zewnętrzne,
  5.2. malowanie elewacji,
  5.3. docieplenie ścian budynku,
  5.4. obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku. 
 • Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.
 • Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:7.1. sanitariaty i kuchnie,
  7.2. wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych. 
 • Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:8.1. instalacji sanitarnych,
  8.2. instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
  8.3. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  8.4. instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
  8.5. przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
  8.6. instalacji i urządzeń grzewczych. 
 • Wykonanie nowych instalacji gazowych.
 • Wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii. 

 

Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego

 1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:1.1. ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
  1.2. podłóg i posadzek,
  1.3. okien, świetlików i drzwi,
  1.4. powłok malarskich i tapet,
  1.5. elementów kowalsko-ślusarskich,
  1.6. izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
 2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:2.1. instalacji sanitarnych,
  2.2. instalacji elektrycznych,
  2.3. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  2.4. instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
  2.5. instalacji i urządzeń grzewczych,
  2.6. przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
  2.7. instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.
 3. Wykonanie nowych instalacji gazowych
Close Menu
Zamknij panel