Zasada kasowa

Zasada kasowa (ang. cash basis) – polega na zaliczaniu do przychodów danego okresu tylko tych przychodów, które nastąpiły w wyniku rzeczywistego wpływu środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy przedsiębiorstwa. To samo dotyczy poniesionych kosztów, a więc ujmowania w księgach danego okresu sprawozdawczego tylko tych kosztów, które są związane z rzeczywistą wypłatą środków pieniężnych (np. z kasy, z banku). Zasada ta ma charakter anachroniczny i jest czasami stosowana w niektórych przepisach podatkowych. Nie ma natomiast zastosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Obsługa rachunkowo – księgowa – kontakt.

Zasada ta jest przeciwieństwem zasady memoriałowej.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Księgowość jest obowiązkowa w każdej firmie. Zajmowanie się księgami rachunkowymi, kadrami i płacami stanowi podstawowy element działania biznesu.

    Rachunkowość musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nad wyraz ważne jest bieżące śledzenie wprowadzanych zmian, dlatego też co jest czasochłonne dlatego też oddajmy naszą księgowość w ręce odpowiednich ludzi.

    Rachunkowość wiąże się także z kwestią doradztwa, proponowania lepszych warunków.

    Poznaj temat na przykładzie wejdź w 2×2 biuro rachunkowe Łódź i sam zbadaj do dokładnie oferują. Taka rachunkowość Łódź stanowi doskonały przykład prowadzenia księgowości.