Ubezpieczenia społeczne

Autor: Usługi księgowe łódź

Ubezpieczenia społeczne wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa. Rodzaje ubezpieczeń społecznych ze względu na zakres świadczeń:

Kadry, płace, ZUS – kontakt.

Ubezpieczenia emerytalne – polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.
Ubezpieczenia rentowe – polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy.
Rozróżniamy rentę:

 • inwalidzką – z tytułu niezdolności do pracy,
 • szkoleniową – dodatek do renty inwalidzkiej na przekwalifikowanie,
 • rodzinną – jeśli osoba która zmarła pobierała lub była uprawniona do emerytury bądź renty; mogą ją otrzymywać:
  wdowy/wdowcy,
  sieroty (dodatkowe zasiłki dla sierot całkowitych),
  rodzice.

Ubezpieczenia chorobowe – polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie.
Ubezpieczenia wypadkowe – polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Metoda gromadzenia kapitału na świadczenia społeczne jest determinowana przez system ubezpieczeń, wybrany w danej instytucji. Wyróżnia się dwa podstawowe systemy:

 • System kapitałowy – pracownik przez cały czas swojej aktywności zawodowej odkłada składki, które są lokowane na oprocentowanych rachunkach bankowych. Po przejściu na emeryturę pracownik może dysponować całym kapitałem wraz z odsetkami, lub tylko comiesięcznymi świadczeniami pochodzącymi z odsetek od kapitału, wypłacanymi dożywotnio. Po śmierci kapitał może być dziedziczony przez rodzinę pracownika.
 • System redystrybutywny (repartycyjny, pay-as-you-go, PAYG) – składki pracownika trafiają do wspólnej puli, z której wypłacane są na bieżące świadczenia dla osób, którym one przysługują w danym momencie. Po przejściu na emeryturę świadczenia są wypłacane ze składek osób płacących je w danym momencie. Po śmierci ubezpieczonego ich wypłacanie jest wstrzymywane, zaś suma składek wpłaconych przez pracownika kontynuuje cyrkulację w systemie.

Systemy kapitałowe są znane już od XVI wieku, gdy były stosowane w różnego rodzaju cechach i stowarzyszeniach branżowych. W wielu krajach europejskich już od XVII wieku stosowano lokaty bankowe jako formę zabezpieczenia przyszłości niepełnoletnich dzieci lub osób w podeszłym wieku. Obecnie do ich obsługi są wykorzystywane głównie fundusze oparte na bezpiecznych instrumentach inwestycyjnych.

Podstawą systemu redystrybutywnego jest tzw. umowa międzypokoleniowa, czyli założenie że młodsze pokolenia będą finansować emerytury starszych. Podstawowym założeniem wydolności takiej umowy jest przyrost rzeczywisty liczby ludności przynajmniej na poziomie gwarantującym stałą liczbę populacji. Z tego powodu systemy redystrybutywne są wrażliwe na długotrwałe trendy demograficzne.

Ze względu na stałość gwarantowanej wysokości świadczeń emerytalnych przy zmiennych wpływach, systemy redystrybutywne są wrażliwe na chwilowe zachwiania koniunktury gospodarczej. Zwolennicy systemu redystrybutywnego wskazują, że realizuje on cele solidarności społecznej, wyrównywania różnic społecznych oraz zapewnia ciągłość systemu emerytalnego dla grup, które nie zgromadziłyby kapitału emerytalnego w wyniku wahań koniunktury gospodarczej lub innych wydarzeń losowych (np. wojen).

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ubezpieczeń społecznych jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

W Polsce realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych zajmują się:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – dla pracowników najemnych oraz ludności utrzymującej się z pozarolniczej działalności gospodarczej, instytucja obsługująca Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz część innych funduszy społecznych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia)
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – dla ludności utrzymującej się z rolniczej działalności gospodarczej.

Przewidywany kryzys czysto redystrybutywnego systemu emerytalnego w Polsce był główną przyczyną reformy systemu ubezpieczeń społecznych w 1999 roku.

Przykładem systemu redystrybutywnego w Polsce jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (I Filar emerytalny) zarządzany przez ZUS, przykładem systemu redystrybutywno-kapitałowego – II Filar emerytalny realizowany przez OFE.

Tagi księgowe: , , , ,

Jeden komentarz do “Ubezpieczenia społeczne”

 1. Co to astygmatyzm? komentuje:

  Ostatnimi czasy na naszym runku widać rosnącą liczbę nowo zakładanych firm. Rozmaitych ludzi decyduje się na ten krok z różnorakich powodów. Do tego rodzaju decyzji skłaniają zarówno dostępne dotacje jak jak również chęć bycia swym własnym szefem. Jednakże niejednokrotnie osoby te natrafiają na problemy związane z prowadzeniem firmy. Dla niewtajemniczonych w dziedzinę księgowości oraz rachunków, aspekt ten czasem jest jak magia. Zatem także, dla zaoszczędzenia czasu jak również problemów, biuro rachunkowe Łódź oferuje przedsiębiorcom swe kompletne usługi. W podmiotach proponujących usługi tego rodzaju skorzystać można z profesjonalnej obsługi księgowej, rachunkowej i otrzymać pomoc w pobocznych aspektach tych dziedzin. Nastawione na potrzeby klienta biuro rachunkowe Łódź od lat pomaga zapracowanym ludziom w prawidłowym prowadzeniu ksiąg jak również różnorakich rozliczeniach. Skoro dlatego każdy z nas ma możliwość uproszczenia swego życia za rozsądną cenę, powinniśmy zastanowić się nad profesjonalną ofertą, jaką kieruje do nas biuro rachunkowe Łódź.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.