Wpisy dla tagu księgowego ‘ulepszenia w obcych środkach trwałych’

Rzeczowe aktywa trwałe

Autor: Usługi księgowe łódź

W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą:

  • środki trwałe,
  • środki trwale w budowie,
  • zaliczki na środki trwałe w budowie

Czytaj więcej o rzeczowych aktywach trwałych …

Zasoby rzeczowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasoby rzeczowe przedsiębiorstwa są jednym z elementów potencjału konkurencyjności, którym ono dysponuje. Zasadniczym elementem zasobów rzeczowych są środki trwałe. Można je podzielić na:

Czytaj więcej o zasobach rzeczowych …