Wpisy dla tagu księgowego ‘szukam księgowej’

Rok podatkowy

Autor: Usługi księgowe łódź

Rok podatkowy, rok obrotowy – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Przykładowo jednak w Zjednoczonym Królestwie rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia, zaś w Stanach Zjednoczonych 1 października.

Czytaj więcej o roku podatkowym …

Rozrachunki

Autor: Usługi księgowe łódź

Rozrachunki – charakteryzują się na ogół występowaniem odroczonych płatności, które powodują powstanie należności lub zobowiązań. Podmioty uczestniczące w rozrachunkach zgodnie z zasadą podmiotowości stają się odpowiednio dłużnikami i wierzycielami.

Czytaj więcej o rozrachunkach …

Rzeczowe aktywa trwałe

Autor: Usługi księgowe łódź

W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą:

  • środki trwałe,
  • środki trwale w budowie,
  • zaliczki na środki trwałe w budowie

Czytaj więcej o rzeczowych aktywach trwałych …