Wpisy dla tagu księgowego ‘składki ZUS’

Składki ZUS w roku 2017

Autor: Usługi księgowe łódź

Składki ZUS 2017Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2017 roku wynosi natomiast 3303,13 złotych.

Czytaj więcej o składkach ZUS w roku 2017 …

Składki ZUS w roku 2016

Autor: Usługi księgowe łódź

Składki ZUS 2016Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2433,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2016 roku wynosi natomiast 3210,60 złotych.

Czytaj więcej o składkach ZUS w 2016 roku …

Składki ZUS w roku 2015

Autor: Usługi księgowe łódź

Składki ZUS 2015Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2105 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2015 roku wynosi natomiast 3104,57 złotych.

Czytaj więcej o składkach ZUS w roku 2015 …

Składki ZUS w roku 2014

Autor: Usługi księgowe łódź

Składki ZUS 20141. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2014

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
listopadzie październik 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
październiku wrzesień 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
wrześniu sierpień 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
sierpniu lipiec 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
lipcu czerwiec 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
czerwcu maj 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
maju kwiecień 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
kwietniu marzec 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
marcu luty 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
lutym styczeń 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
styczniu grudzień 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł

 
Czytaj więcej o składkach ZUS w 2014 …

Składki ZUS w roku 2013

Autor: Usługi księgowe łódź

Składki ZUS 20131. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2013

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
listopadzie październik 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
październiku wrzesień 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
wrześniu sierpień 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
sierpniu lipiec 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
lipcu czerwiec 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
czerwcu maj 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
maju kwiecień 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
kwietniu marzec 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
marcu luty 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
lutym styczeń 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
styczniu grudzień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł

 
Czytaj więcej o składkach ZUS w roku 2013 …