Wpisy dla tagu księgowego ‘rzeczowe aktywa trwałe’

Rzeczowe aktywa trwałe

Autor: Usługi księgowe łódź

W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą:

  • środki trwałe,
  • środki trwale w budowie,
  • zaliczki na środki trwałe w budowie

Czytaj więcej o rzeczowych aktywach trwałych …

Środek trwały

Autor: Usługi księgowe łódź

Środek trwały to składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, wyróżniający się następującymi cechami:

  • długim czasem użytkowania (powyżej 1 roku)
  • postacią rzeczową (w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych)
  • jest zdatny do użytku i używany na potrzeby przedsiębiorstwa

Czytaj więcej o środkach trwałych …