obiekty budowlane

PKOB – Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy

PKOB klasyfikacja obiektów budowlanych biuro rachunkowe ŁódźPKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych.

Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

(więcej…)

Czytaj dalej PKOB – Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy