łowiectwo

PKD – Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Polska Klasyfikacja Działalności księgowy ŁódźPKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

(więcej…)

Czytaj dalej PKD – Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo