Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Klasyfikacja Obiektów Budowlanych PKOB księgowość ŁódźPolska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas.

Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC.

PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

(więcej…)

Czytaj dalej PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych