Wpisy dla tagu księgowego ‘e-sprawozdania fiansowe’

e-KRS składanie dokumentów sprawozdań

Informujemy, kto ma obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w związku ze zmianami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie 1 października 2018 r. Podajemy kontakt w sprawach dotyczących sprawozdań finansowych wysyłanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowego Rejestru Sądowego.

Czytaj więcej o składaniu e-sprawozdań finansowych …