(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Składki ZUS w roku 2016

Składki ZUS 2016Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2433,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2016 roku wynosi natomiast 3210,60 złotych.


1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2016

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
listopadzie październik 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
październiku wrzesień 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
wrześniu sierpień 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
sierpniu lipiec 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
lipcu czerwiec 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
czerwcu maj 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
maju kwiecień 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
kwietniu marzec 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
marcu luty 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
lutym styczeń 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł
styczniu grudzień 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. – 121 650 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Preferencyjne składki ZUS

Nowi przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zmogą wybrać opłacanie składek preferencyjnych. Maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 pełne miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Sporządzanie deklaracji ZUS, kadry, płace, elektroniczne składanie deklaracji – kontakt.

Ten post ma jeden komentarz

 1. Biuro Rachunkowe „2×2” istnieje w Łodzi od 1997 roku. Świadczymy profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe i kadrowo-placowe dla każdego typu działalności gospodarczej i formy opodatkowania, reprezentujemy Podatników przed organami skarbowymi, pomagamy Im przy sporządzaniu analiz ekonomicznych i biznesplanów, a także wspieramy ich przy zakładaniu firmy. Obsługujemy Klientów także spoza regionu. Od prawie 20 lat w zakresie oprogramowania współpracujemy z firmą SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna, doświadczonym i cenionym Partnerem Comarch, którą uważamy za najbardziej kompetentnego integratora systemów ERP Comarch w regionie łódzkim. Początkowo używaliśmy systemów rodziny Klasyka, jednak z uwagi na rosnące potrzeby rynku, a także wymagania Klientów, zaczęliśmy poszukiwania nowocześniejszego, bardziej uniwersalnego i otwartego systemu dla naszego Biura.
  Firma SOCO przeprowadziła prezentację systemu Comarch ERP Optima, która wypadła pomyślnie. System spełniał nasze oczekiwania. Mając pozytywne doświadczenia z współpracy z SOCO, uruchomienie i wdrożenie systemu powierzyliśmy oczywiście Im. Dzięki dużemu zaangażowaniu tak SOCO, jak i personelu naszego Biura, zamierzenie udało się w pełni. Obecnie używamy modułów: KH, KP, PL, ST, KB, FA, CRM, BR, BI. Jesteśmy zadowoleni z pracy na systemie. Podoba nam się regularne, szybkie dostosowywanie do zmian zachodzących w regulacjach prawnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz konsekwentny rozwój oprogramowania. Bieżąca współpraca z SOCO układa się bardzo dobrze, zawsze można liczyć na Ich konstruktywne wsparcie. Dzięki Nim możemy wykorzystać Comarch ERP Optimę na 110%.
  Polecamy system Comarch ERP Optima jako najlepszą, wręcz unikatową ofertę dla Biur Rachunkowych, funkcjonującą na rynku. Równie szczerze możemy polecić obsługę informatyczną firmy SOCO Szyma i Wspólnicy.

Dodaj komentarz

Close Menu
Zamknij panel