PKD – Sekcja Q – Organizacje i zespoły eksterytorialne

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja Q – Organizacje i zespoły eksterytorialne ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA Q
GRUPA
KLASA
PODKLASA
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
 
99.0
99.00
99.00.Z
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE