(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Rzeczowe aktywa trwałe

W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą:

  • środki trwałe,
  • środki trwale w budowie,
  • zaliczki na środki trwałe w budowie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych – kontakt.

rzeczowe aktywa trwałe:

a.grunty

  • budowle,lokale,magazyny
  • urządzenia,maszyny
  • środki transportu
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych

b. środki trwałe w budowie

  • środki trwale w czasie budowy,montażu lub ulepszenia
Close Menu
Zamknij panel