PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007

Polska Klasyfikacja Działalności księgowa Łódź Polska Klasyfikacja Działalności (PKD a od 1 stycznia 2008 PKD 2007) – jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD (zwana PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności). Na poziomie europejskim zostały wprowadzone do klasyfikacji Unii Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev.2 – (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE nr L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Konieczność zmian klasyfikacji wynikała:

 • z potrzeby zwiększenia harmonizacji klasyfikacji na poziomie międzynarodowym umożliwiającej szerszą wymianę informacji,
 • z zachodzących zmian ekonomicznych i gospodarczych, a w szczególności rozwoju nowych technologii i rodzajów działalności.

Pomoc przy wyborze kodów PKD – kontakt księgowość Łódź.

Ten post ma jeden komentarz

 1. W księgowości czas to pieniądz

  Biuro rachunkowe 2×2 działa na terenie miasta Łodzi od 1997 roku. Od samego początku działalności skupiamy się na profesjonalnej i kompleksowej obsłudze księgowej w szerokim jej zakresie. Wykwalifikowany zespół księgowych sprawia, że klientami naszego biura mogą być zarówno osoby fizycznej, jak również spółki i inne przedsiębiorstwa będące na księgach handlowych.
  W ramach naszej działalności rozliczamy wszystkie formy podatkowe przewidziane dla osób fizycznych prowadzących działalność, w tym: karta podatkowa, ryczałt, książka przychodów i rozchodów. Prowadzimy również księgi handlowe spółek z o.o., stowarzyszeń, fundacji i innych wymagających ksiąg rachunkowych.
  Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje płace, tworzenie akt osobowych i innej potrzebnej dokumentacji, jak np. umowa zlecenie. Przygotowujemy również zestawienia księgowe dla banków i pomagamy wypełniać kredytowe formularze.
  Rozliczamy dotacje ze środków unijnych i innych publicznych, a także koszty z niej poniesione.