Patrole prewencyjne na bazarach i targowiskach

Autor: Usługi księgowe łódź

15 marca 2014 r. funkcjonariusze Służby Celnej rozpoczęli działania prewencyjne na wybranych targowiskach i bazarach.

Polegają one na patrolowaniu wytypowanych miejsc przez umundurowanych funkcjonariuszy Służby Celnej. Organizacja patroli opiera się na analogicznych zasadach jak w innych służbach realizujących zadania prewencyjne np. Policji. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nielegalnej sprzedaży np. wyrobów tytoniowych, funkcjonariusze celni będą na bieżąco reagować, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego. Działania prewencyjne mają na celu ograniczenie „szarej strefy” zwłaszcza w obrocie nielegalnymi wyrobami akcyzowymi, w szczególności tytoniowymi, poprzez ograniczenie tego kanału ich dystrybucji. Działaniami tymi są objęte targowiska i bazary, na których istnieje duże ryzyko obrotu nielegalnymi wyrobami akcyzowymi.

Skuteczność tego rodzaju działań potwierdzają także intensywne kontrole przeprowadzone w listopadzie 2013 r. przez funkcjonariuszy celnych na targowisku w Białymstoku. Analizy wskazują, że przeprowadzone działania przyniosły widoczne ograniczenie podaży papierosów z przemytu.

Wdrożenie działań prewencyjnych przyniesie obok ograniczenia „szarej strefy”, zwiększenie konkurencyjności legalnie działających handlowców oferujących wyroby akcyzowe.

Za: MF

Tagi księgowe: , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.