KŚT – Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty CZ.2

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 
52
 
Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
   
   
520
Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego
Rodzaj 520 obejmuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie, a mianowicie:
trak ramowy lub bezramowy (tarczowy), cyrkularka, cyrkularko-frezarka, cyrkularko-wiertarka, szlifierko-polerka, zdziernica pozioma lub pionowa, tokarka do kamienia, wiertarka do kamienia, kombajn do robót przygotowawczych lub wydobywania bloków kamiennych, kombajn do produkcji bloczków kamiennych oraz inne maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego.
W ramach rodzaju 520 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe,
 • 520-2 cyrkularki,
 • 520-3 szlifierki,
 • 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia,
 • 520-5 kombajny do robót przygotowawczych,
 • 520-9 inne maszyny oraz urządzenia przemysłu kamieniarskiego.
W skład poszczególnych obiektów maszyn i urządzeń przemysłu kamieniarskiego wchodzą z reguły silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem
.
29.43.11x
29.52.12x
29.52.40x
520
   
521
Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego
29.43.11x
29.52.40x
521
   
522
Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego
29.43.11x
29.52.40x
522
   
523
Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
Rodzaj 523 obejmuje maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.
29.43.11x
29.52.40x
523
   
524
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu izolacyjnego i korkowego
29.43.12x
29.56.25x
524
   
525
Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych
Rodzaj 525 obejmuje maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych.
W ramach rodz. 525 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 525-3 maszyny i urządzenia do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym 525-31 autoklawy.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie oraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje) stanowiące konstrukcyjną całość.
W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość.
29.52.40x
29.56.25x
525
   
526
Maszyny przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej
29.56.25x
526
   
527
Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła
29.43.11x
29.56.25x
527
   
528
Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów ściernych
29.56.25x
528
   
529
Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych
Rodzaj 529 obejmuje maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych.
Obiektem jest poszczególna kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem. W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące oraz instalacje: elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna; aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca, jak również konstrukcje wsporcze i fundamenty.
W ramach rodzaju 529 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 529-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji betonów komórkowych,
 • 529-1 maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów kruszywowych,
 • 529-8 pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji innych materiałów budowlanych, w tym:
 • 529-81 do produkcji elementów z lastrico,
 • 529-82 do produkcji sztucznego kamienia.
Nie należy zaliczać do rodzaju 529:
 • młynów kulowych ujętych w rodzaju 521 i autoklawów ujętych w rodzaju 525;
 • betoniarek, ujętych w rodzaju 581.
29.52.40x
29.56.25x
529
 
53
 
Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
   
   
531
Maszyny specjalne do produkcji wyrobów drobnej galanterii metalowej
29.56.25x
531
   
532
Maszyny do produkcji wyrobów metalowych
Nie należy zaliczać do rodzaju 532:
 • maszyn do obróbki plastycznej metali, ujętych w podgrupie 42 – „Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych”,
 • obrabiarek do metali i maszyn śrubiarskich o wiórowym charakterze obróbki, ujętych w podgrupie 41 – „Obrabiarki do metali”.
29.56.25x
532
   
533
Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i przedmiotów elektrycznych
29.56.25x
533
   
534
Maszyny i urządzenia do produkcji akumulatorów i baterii
29.56.25x
534
   
535
Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektronowych
Rodzaj 535 obejmuje maszyny i urządzenia służące do przygotowania surowców metalicznych oraz niemetalicznych, produkcji półfabrykatów oraz inne maszyny i urządzenia służące do produkcji żarówek i lamp elektronowych.
W ramach rodzaju 535 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 535-0 maszyny i urządzenia do przygotowania surowców metalicznych,
 • 535-1 maszyny i urządzenia do przygotowania surowców niemetalicznych.
 • 535-7 maszyny i urządzenia do produkcji półprzewodników i wyrobów z nich, obwodów drukowanych i scalonych.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie, w skład którego wchodzi – napęd, instalacja elektryczna, wodna, parowa, sprężonego powietrza itp., aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.
29.56.25x
535
   
536
Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych
29.56.25x
536
   
537
Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów
29.56.25x
31.5
32.20.12
32.30x
33.40x
537
   
538
Maszyny do nawijania cewek oraz izolacji silników, transformatorów i kondensatorów
29.56.25x
538
 
54
 
Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty papiernicze i poligraficzne
   
   
540
Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna
28.62.10
28.62.20
29.43.12x
540
   
541
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek
29.43.12x
29.56.22x
29.56.25x
541
   
542
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych
29.43.12x
29.56.22x
29.56.25x
542
   
543
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek
29.56.25x
543
   
544
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu beczek, skrzyń i różnych wyrobów z drewna
29.56.25x
544
   
545
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy
29.55.1x
29.56.22x
545
   
546
Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury
29.55.1x
29.56.22x
546
   
547
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych
29.24.32x
29.55.1x
29.56.22x
547
   
548
Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne
Rodzaj 548 obejmuje maszyny i aparaty do: produkcji materiału zecerskiego, wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej oraz maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich, maszyny introligatorskie, maszyny poligraficzne pomocnicze, jak również urządzenia i sprzęt pomocniczy;
Obiektem jest maszyna, urządzenie lub aparat poligraficzny stanowiący jedną całość.
W ramach rodzaju 548 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego.
Nie należy zaliczać do rodzaju 548 przenośników (transporterów) obsługujących maszyny poligraficzne ujętych w rodzaju 643 – „Przenośniki …”, z wyjątkiem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich.
29.56.1
548
   
549
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami.
29.56.25x
549
 
55
 
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej
   
   
550
Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych
29.24.32x
29.54.1x
550
   
551
Maszyny przędzalnicze
29.54.1x
551
   
552
Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin
29.54.1x
552
   
553
Maszyny tkackie
29.54.1x
553
   
554
Maszyny dziewiarskie i pończosznicze
29.54.1x
554
   
555
Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie
29.54.2x
555
   
556
Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu
29.54x
556
   
557
Maszyny szwalnicze, odzieżowe i do wyrobu guzików
29.54.2x
557
   
558
Maszyny do produkcji skóry i wyrobów ze skóry
29.54.23x
29.54.30x
558
   
559
Inne maszyny i urządzenia przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
29.54x
559