(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Księgowość Łódź

Dobra księgowość ŁódźDziałamy w Łodzi od 1997 roku. Od samego początku istnienia nasze biuro rachunkowe stara się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług. Ogromny nacisk kładziemy na dobre przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm osób zatrudnionych w naszym biurze księgowym. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysoki poziom zadowolenia naszych klientów. Ofertę naszego biura rachunkowego adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając swoją księgowość w rękach profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Działalność naszego biuro rachunkowego objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Posiadamy również licencję Ministerstwa Finansów.

Biuro oferuje pełen zakres usług księgowych, a w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS,
 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP,
 • przygotowanie dokumentacji do refundacji z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz dokumentacji do dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy,
 • reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu działalności,
 • rozliczanie dotacji.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki,
 • prowadzenie ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje podatku od towarów i usług ),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zmiany na kapitale, przepływy pieniężne, podatek dochodowy odroczony),
 • opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości,
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,
 • przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (CIT-2, CIT-10,CIT-8, IFT,VAT-7,VAT-UE,PIT-4R),
 • współpraca z audytorami oraz organami kontroli skarbowej,
 • sprawozdawczość statystyczna GUS,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządzania.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zakupu,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu tzw.”kilometrówka”,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów,
 • pełna obsługa ZUS: sporządzanie comiesięcznych deklaracji, informowanie o należnych opłatach
 • kompleksowe sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny, zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy),
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie wykazu środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu tzw.”kilometrówka”,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów,
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych.

Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT:

 • rejestr sprzedaży VAT,
 • rejestr zakupu VAT,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • rozliczanie transakcji trójstronnych,
 • eksport towarów,
 • import towarów i usług,
 • rozliczanie transakcji transgranicznych.

Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie przysługujących im urlopów,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT 8B PIT- 4R,
 • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

Księgowość w Łodzi – kontakt.

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Zlecę zaksięgowania zaległości z 9 miesięcy,rozliczenie kwartalnie, rozliczenie dotacji z pup +/- 50 faktur łącznie(najlepiej firma lub osoba z okolic Łodzi

 2. Zlecę wypełnienie deklaracji: VAT-7K 04/2014; 2/2015; 3/2015; 4/2015 oraz CIT-8 za 2014

  na podstawie bilansu i RZiS

Dodaj komentarz

Close Menu
Zamknij panel